Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 18, 2023

Vooral kleine bedrijven worstelen met coronabelastingschulden

Er kloppen in toenemende mate bij de Belastingdienst bedrijven aan, die worstelen met betaling van hun belastingschuld. Staatssecretaris Van Rij licht de stand van zaken van de coronabelastingschuld toe.


De verwachting is dat in de komende periode mogelijk meer bedrijven een saneringsverzoek zullen indienen en dat het aantal faillissementen zal stijgen. Betaalachterstand komt het meeste voor bij het kleinbedrijf.

De uitstaande schuld binnen de betalingsregeling is per 25 september 2023 nog € 13,2 miljard: ongeveer 28% van het totale bedrag waarvoor oorspronkelijk uitstel is verleend. Er zijn 27.000 betalingsregelingen daadwerkelijk ingetrokken. De groep van 27.000 bestaat onder meer uit ondernemers die nog steeds niets hebben afgelost en die tot nog toe geen concrete hulpvraag gesteld aan de Belastingdienst of hulpverlenende instanties. Naast de niet-betalers bevat deze groep ook ondernemers die meerdere betaaltermijnen hebben gemist en een kleinere groep die wegens het niet bijhouden van de lopende verplichtingen de regeling heeft verloren. Later in oktober 2023 volgen er nog ongeveer 8.000 intrekkingen.

Achterstand bij aflossingstermijnen Inmiddels zijn sinds de start van de betalingsregeling elf maandelijkse aflossingstermijnen verstreken. Op peildatum 1 oktober 2023 heeft een grote groep van ongeveer 60.000 ondernemers (23%) in de coronabetalingsregeling achterstanden in het betalen van termijnbedragen. Van Rij roept die ondernemers die dat tot nog toe niet gedaan hebben, op om contact op te nemen met de Belastingdienst of andere hulpverlenende organisaties om te bezien welke hulp geboden kan worden. Medio november 2023 krijgt een nieuwe groep van 30.000 ondernemers met structurele betalingsachterstanden in de coronabetalingsregeling of de nieuw opgekomen verplichtingen een waarschuwingsbrief vanwege die betalingsachterstanden. Zij moeten binnen 14 dagen in actie komen om intrekking van de coronabetalingsregeling te voorkomen. In alle fasen, dus ook na het dwangbevel, kan de ondernemer nog om hulp vragen benadrukt Van Rij.

Saneringsverzoeken Bij saneringsverzoeken van ondernemingen met betalingsproblemen ziet de Belastingdienst dat in veel gevallen niet alle benodigde gegevens worden verstrekt. Hoewel de Belastingdienst bij de beoordeling van een saneringsverzoek een soepele houding betracht, kan de Belastingdienst niet meewerken aan verzoeken als bedrijven niet (kunnen) voldoen aan de gestelde voorwaarden in de regelgeving.

Bron: MvF 16-10-2023, nr. 2023-0000230436.