Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 12, 2022

Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten

De Belastingdienst heeft een Handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022. Vanaf 1 januari 2022 mag de werkgever de werknemer een onbelaste vergoeding van € 2 per thuisgewerkte dag geven. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling.
De vergoeding is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Het bedrag van € 2 is gebaseerd op onderzoek door het Nibud. De werkgever kan de vrijstelling ook toepassen als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt.
Voor deze gerichte thuiswerkvrijstelling geldt de 128-dagenregeling. Werkt de werknemer 128 dagen thuis, dan mag de werkgever de werknemer een vaste onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten mag geven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar thuis werkt. De 128-dagenregeling gaat uit van 214 werkdagen per jaar voor een fulltime medewerker, na aftrek van vakantie, ziekte (gemiddeld ziekteverzuim) en feestdagen.
Voor eenzelfde werkdag mag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een vergoeding voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer naar de vaste werkplek worden toegepast. Dit kan alleen als de werknemer op een dag deels thuiswerkt en daarnaast een zakelijke reis (dienstreis) maakt, die geen woon-werkverkeer is.
Er is in ieder geval sprake van een vaste plaats van werkzaamheden als een werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 40 dagen naar de betreffende plek reist. Dit is ongeacht de datum van indiensttreding, het aantal contracturen en de lengte van het verblijf. Er kan sprake zijn van meerdere vaste werkplekken.
De werkgever kan met de werknemer afspraken maken over het aantal thuiswerkdagen. Dit kan een basis vormen voor de vaststelling van de onbelaste vergoeding voor de reizen voor woon-werkverkeer en voor de thuiswerkkosten.
De vaste vergoeding hoeft de werkgever niet aan te passen als de werknemer incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor werkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de werkgever de vaste vergoeding aanpassen.
Voor het inrichten van een thuiswerkplek mag de werkgever al een onbelaste vergoeding geven. De kosten voor een bureaustoel, een computer of een telefoon, kan de werkgever via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling vergoeden (werkplek thuis).
Bron: Forum Salaris 06-01-2022