Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 12, 2021

Grootste cao-loonstijging in twaalf jaar

In 2020 zijn de cao-lonen met 3,0% gestegen. Voor het laatst in 2008 stegen de cao-lonen harder, de toename bedroeg toen 3,3%. Vanaf de eerste helft van 2017, toen de cao-loonstijging 1,3% was, is het percentage opgelopen tot 3,0 in het eerste en derde kwartaal van 2020. In het vierde kwartaal lag de cao-loonstijging iets lager, namelijk 2,9%. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
Ondanks de coronacrisis is de cao-loonstijging in jaren niet zo hoog geweest als in 2020. Daarbij speelt vooral mee dat voor bijna drie kwart van de cao’s in maart van dit jaar (toen de eerste lockdown begon) al een akkoord was afgesloten over heel 2020.
Het jaarcijfer van de consumentenprijzen is in 2020 gemiddeld 1,3% hoger. De cao-lonen zijn volgens de voorlopige cijfers dus ongeveer 1,7% meer gestegen dan de consumentenprijzen. Dat verschil is vergelijkbaar met dat van 2009 en aanzienlijk groter dan in de laatste drie jaar.
Van alle drie de cao-sectoren zijn in 2020 de cao-lonen bij de overheid het meest gestegen (3,2%). Bij de gesubsidieerde instellingen stegen de lonen met 2,7% in dezelfde periode het minst. Het was de enige sector waar de stijging minder was dan in 2019. Bij de particuliere bedrijven was het verschil met vorig jaar het grootst.
De grootste cao-loonstijging was voor werknemers in de bedrijfstak industrie (3,8%). Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de twee metaalcao’s. De loonstijging was het laagst in de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij (1,8%). Deze uitkomst is gebaseerd op slechts 44% van de afgesloten cao’s. Voor de cao’s open teelten en glastuinbouw is voor 2020 nog geen definitief cao-akkoord bereikt. In 2019 namen de lonen het minst toe in de bedrijfstak informatie en communicatie (1,4%).
Bron: CBS.nl 07-01-2020