Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 06, 2021

Eenmalige opslag voor detailhandel, horeca en evenementen

Verplicht gesloten non-food detailhandelaars die voor het vierde kwartaal een beroep doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) krijgen een extra subsidieopslag: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze ondernemers kunnen door de lockdown vanaf 15 december hun (kerst)voorraad niet verkopen en de kosten niet terugverdienen. Zij ontvangen daarom één keer een extra opslag van minstens 2,8% van hun omzetverlies, bovenop de TVL-subsidie voor oktober tot en met december 2020.
Non-food detailhandelaars die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 krijgen de opslag. Om in aanmerking te komen voor de opslag moeten deze ondernemers in ieder geval op 15 maart 2020 in het Handelsregister staan ingeschreven met detailhandel als de hoofdactiviteit van hun bedrijf. Als ze TVL aanvragen, wordt de VGD-opslag er later automatisch aan toegevoegd. RVO past de Adviestool en het aanvraagformulier TVL zo snel mogelijk aan. Ondernemers hoeven hier niets extra voor te doen.
Op 9 december 2020 is besloten dat het subsidiepercentage afhankelijk wordt van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze aanpassing geldt voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. Voor deze aanpassing moet eerst de subsidieregeling worden aangepast, goedgekeurd door de Europese Commissie en doorgevoerd in het systeem van RVO. Dit is naar verwachting eind januari het geval.
Met de VGD kunnen detailhandelaars maximaal € 20.160 extra subsidie krijgen. Het maximumbedrag van de TVL is € 90.000. Een verplicht gesloten non-food detailhandel kan dus totaal maximaal € 110.160 ontvangen. De TVL is vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting.
De TVL Q4 2020 kan tot 17.00 uur op 29 januari 2021 worden aangevraagd. Met de Adviestool op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl kunt u gelijk zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q4 2020.
Ondernemers die al TVL Q4 2020 hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. Er volgt een extra betaling zodra de opslag in het systeem is ingeregeld.
Naast de non-food detailhandelaren kunnen ook horecagelegenheden die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020, één keer een opslag bovenop de subsidie krijgen: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Met de HVA krijgen horecagelegenheden een extra opslag van minstens 2,8% van hun omzetverlies, maximaal € 20.160. Als deze ondernemers TVL aanvragen, wordt de HVA-opslag er direct bij opgeteld.
Op 9 december 2020 is besloten dat ondernemers in de evenementenbranche die niet in aanmerking komen voor TVL Q4 2020, extra steun krijgen. Omdat deze sector ernstig lijdt onder de coronamaatregelen, geldt de evenementenmodule voor zowel het 4e kwartaal van 2020 als het 1e kwartaal van 2021. De evenementenmodule bedraagt 33,3% van de TVL-subsidie van juni tot en met september 2020. Deze ondernemers ontvangen minimaal € 750 en maximaal € 16.650. Waarschijnlijk kan men in het 1e kwartaal van 2021 voor beide kwartalen apart een aanvraag indienen. Over de aanvraagprocedure volgt nog meer informatie. Om in aanmerking te komen voor deze module gelden een aantal voorwaarden. Deze zijn te vinden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/tvl-evenementenbr....
Bron: RVO.nl 05-01-2020