Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 09, 2022

Handboek Loonheffingen 2022, uitgave juli beschikbaar

Er is een nieuwe uitgave van het ‘Handboek Loonheffingen 2022’ gepubliceerd. In deze editie van juli zijn de wijzigingen tot en met juni 2022 verwerkt.


In deze versie zijn onder meer de volgende wijzigingen meegenomen:

  • Onderdeel 1.3.1: verduidelijking van de Opgaaf uitbetaalde bedragen aan een derde (voorheen IB-47 formulier).

  • Onderdeel 4.3: loon vanwege een loondoorbetalingsverplichting (7:629 BW) bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Loon na afloop van een loondoorbetalingsverplichting (7:629 BW) bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid is loon uit vroegere dienstbetrekking.

  • Onderdeel 6.2: nuance aangebracht: voor de werknemersverzekeringen mag de cumulatieve grondslagaanwas wel negatief worden (en kan er dus ook cumulatief negatieve premie zijn).

  • Onderdeel 7.2: standpuntwijzigingen inzake de urenuitbreiding op een arbeidsovereenkomst en inzake een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen.

  • Onderdeel 14.5.2: n.a.v. arrest HR geen boetes meer voor correctieberichten uit eigen beweging.

  • Onderdeel 19.7: de gevolgen van de Brexit voor pensioenregelingen uit het VK zijn inmiddels bekend.

  • Onderdeel 19.8 en 20.4: afspraken met België en Duitsland over fiscale behandeling thuiswerkdagen gelden t/m 30 juni 2022, voor de sociale zekerheid heeft thuiswerken geen gevolgen t/m 31 december 2022.

  • Onderdeel 21.1.9: Premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is belast loon of kan als eindheffingsloon worden aangewezen (mits voldaan aan gebruikelijkheidstoets).

  • Onderdeel 22.1.9: Nieuw voorbeeld: de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen geldt voor een corona(zelf)test t.b.v. de uitoefening van de werkzaamheden op de arbeidsplaats.

  • Onderdeel 23.3.9: Niet terugvorderen laadpaal na einde dienstverband (of einde terbeschikkingstelling elektrische auto) hoeft geen belaste verstrekking te zijn.

Het Handboek Loonheffingen 2022, uitgave juli is te downloaden van de site van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst.nl