Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

nov. 11, 2020

Het gebruikelijk loon tijdens de coronacrisis

De Belastingdienst heeft tijdens het webinar ‘Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen’ vragen van deelnemers beantwoord over het gebruikelijk loon.
Het webinar ging onder andere over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting en de invordering. De Belastingdienst heeft een aantal vragen met antwoorden gepubliceerd.
1. Een aanmerkelijkbelanghouder mag in 2020 zijn gebruikelijk loon evenredig verlagen aan de omzetdaling. Kan dit ook als de omzet van de bv bestaat uit een management fee?
Het gaat om de omzetdaling van de bv waarvoor de dga arbeid verricht. Bestaat de omzet van deze bv uit een management fee, ga dan hiervan uit. Het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 kan als volgt berekend worden:
Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019
Meer informatie staat in onderdeel 6.3 van Besluit noodmaatregelen coronacrisis.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50987.html
2. Hoe stel je het gebruikelijk loon vast als de omzetdaling na april plaatsvindt?
Als de omzetdaling pas vanaf mei plaatsvindt, kan het gebruikelijk loon niet lager vastgesteld worden op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. Het gebruikelijk loon kan indien gewenst wel via vooroverleg afgestemd worden met de inspecteur.
3. Mag een bv die dit jaar gestart is een lager gebruikelijk loon toekennen aan een dga?
Voor een bv die dit jaar is gestart kan het gebruikelijk loon niet lager vastgesteld worden op grond van Besluit noodmaatregelen coronacrisis.
Bij een startende onderneming mag men in sommige gevallen het gebruikelijk loon wel lager vaststellen. Meer informatie hierover staat in paragraaf 16.1 van Handboek Loonheffingen.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoversti...
4. Een dga is in dienstbetrekking bij de holding en de werkmaatschappij. De holding betaalt het loon aan de dga op grond van de doorbetaaldloonregeling. De dga wil zijn gebruikelijk loon verlagen op grond van het besluit. Welke omzet gebruikt hij?
Als de werknemer een aanmerkelijk belang heeft in de werkmaatschappij, kan het gebruikelijk loon als volgt vastgesteld worden op basis van het besluit:

Voor de werkzaamheden die de dga verricht voor de werkmaatschappij, gaat men uit van de omzet van de werkmaatschappij.
Voor de werkzaamheden die de dga verricht voor de holding (exclusief de werkzaamheden voor de werkmaatschappij), gaat men uit van de omzet in de holding (exclusief het doorbetaalde loon).

5. Mag een dga een zakelijke lening afsluiten bij zijn bv als de dga zijn loon heeft verlaagd op basis van het besluit?
De voorwaarden in Besluit noodmaatregelen coronacrisis staan niet in de weg aan het afsluiten van een lening op zakelijke voorwaarden. Daarbij is van belang dat de lening geen verband heeft met de aanpassing van het gebruikelijk loon.
In paragraaf 6.3 van het besluit staan drie voorwaarden:

De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten, dan geldt dat hogere loon.
De goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

6. Mag een dga gebruikmaken van een rekening-couranttegoed?
Als een dga zijn loon lager vaststelt op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis, mag de rekening-courantschuld niet toenemen. Dit is één van de voorwaarden die is genoemd in het besluit.
Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 9-11-2020