Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

dec. 11, 2018

In 2020 lagere collectiviteitskorting zorgverzekeraars voor werkgevers

Op Internetconsultatie.nl ligt een conceptbesluit voor wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de collectiviteitskorting ter consultatie voor. Het ontwerp besluit regelt dat zorgverzekeraars voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie moeten vragen. Wel mogen zij een korting op de premie geven aan deelnemers van een collectiviteit, maar de hoogte van die korting wordt wettelijk gemaximeerd. Het maximale kortingspercentage zal worden verlaagd van 10% naar 5%.
Achtergrond van de aanpassing is zoals is aangegeven in de toelichting bij het ontwerpbesluit dat de huidige praktijk van collectiviteitskortingen niet werkt. Nauwelijks is er sprake van besparingen die worden gegenereerd voor de specifieke collectiviteiten. Het blijkt dat verzekeraars de zorg inkopen voor al hun verzekerden tegelijk, zonder onderscheid te maken naar collectiviteiten. In plaats van financiering door besparingen voor specifieke collectiviteiten, blijkt de collectiviteitskorting te worden gefinancierd uit een opslag op de premie. Verzekerden betalen daarmee zelf voor hun collectiviteitskorting.
Als de voorgestelde aanpassing wordt ingevoerd, zullen aanbieders van collectiviteiten lopende contracten per 2020 moeten aanpassen naar een maximaal kortingspercentage van 5%. Ook zal men meer moeten doen om de korting te legitimeren door zorginhoudelijke afspraken.
Voor de verzekerden verandert er naar verwachting weinig. Hoewel de korting gehalveerd wordt zal daarmee ook de opslag op de premie gehalveerd worden. Daarmee is het effect op de uiteindelijk te betalen premie naar verwachting nihil.
Tot 23 december a.s. is het mogelijk te reageren op de aangekondigde wijziging.
Bron: Internetconsultatie.nl 25-11-2018