Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

apr. 08, 2020

Kabinet kondigt opnieuw steunmaatregelen aan

Het kabinet heeft op 7 april aangekondigd het pakket steunmaatregelen voor ondernemers uit te breiden. De TOGS-regeling wordt uitgebreid en de overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren. Daarnaast komt er extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Ook wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.
TOGS
De regeling waarmee ondernemers een eenmalige tegemoetkoming krijgen € 4.000 om vaste lasten te kunnen betalen wordt vanaf 15 april aangevuld met nieuwe SBI-codes. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.
Om ondernemers die op hun huisadres staan ingeschreven en die omvangrijke periodieke vaste lasten hebben in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.
Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO. RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven.
Leverancierskrediet
Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit een verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt.
Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars. Omdat verzekeraars zich in de huidige tijden geconfronteerd zien met toenemende betalingsrisico’s en zullen zij mogelijk de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven verlagen of intrekken. Er komt een herverzekering voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden waardoor kredietverleners niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten naar 0 te verlagen. De overheid gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal € 12 miljard.
De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt, en de Europese Commissie moet nog om toestemming worden gevraagd.
GO-regeling
Ondernemingen die problemen hebben bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft besloten tijdelijk een corona-module voor garantie op bankleningen aan de GO-regeling (GO-C) toe te voegen. Het garantieplafond van de GO wordt, na een eerdere verhoging per 17 maart, verder verhoogd naar € 10 miljard. Het garantiepercentage van GO-C zal 80% (voor grootbedrijf met omzet vanaf € 50 miljoen), respectievelijk 90% (voor mkb-ondernemingen met omzet tot € 50 miljoen) bedragen. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar. De GO-C module zal zo snel mogelijk na goedkeuring van de Europese Commissie in werking worden gesteld.
Innovatieve bedrijven
Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven, die getroffen worden door de coronacrisis, kunnen een overbruggingskrediet aan te vragen. Omdat zij vaak geen bankrelatie hebben, heeft het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gevraagd deze kredieten te gaan verstrekken. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.
Ook kunnen bedrijven uitstel van aflossing en rentebetaling van Vroege Fase Financiering (VFF) en het Innovatiekrediet (IK) krijgen voor een periode van zes maanden (van 1 april jl. tot 1 oktober). Tevens wordt voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort.
BMKB
De BMKB-premie wordt verlaagd van 3,9% naar 2%, waarbij rekening is gehouden met staatssteunregels en de maximale hoogte van het leenbedrag. Daarnaast wordt het garantiebudget verhoogd naar € 1,5 miljard.
Non-bancaire financiers kunnen zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Voor de coronamodule is een verkort schriftelijk accreditatie proces ingericht. Als niet bancaire financiers een keurmerk van Stichting MKB-Financiering kan dat de accreditatie vereenvoudigen.
Qredits
Qredits wil haar doelgroep, kleine bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen, naast kredieten tot € 250.000 ook voorzien van een overbruggingskrediet tegen een lagere rente. Een en ander wordt uitgewerkt.
Groeifaciliteit
De uitfasering van de Groeifaciliteit wordt met één jaar opgeschort tot 1 juli 2021.
Bron: Min. EZK 07-04-2020, DGBI / 20094755