Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 27, 2019

Kosten stijgen in transport, prijzen blijven gelijk

De druk op de marges in de transportsector blijft groot. Terwijl de helft van de bedrijven kosten ziet stijgen, blijven prijzen meestal gelijk.
De helft van de bedrijven in de sector transport en logistiek zag de kosten stijgen in het tweede kwartaal van 2019, ten opzichte van het eerste kwartaal. Maar liefst 82% meldt een kostenstijging ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het TLN-Conjunctuurbericht over het tweede kwartaal van 2019.
Maar de prijzen bewegen niet mee met die kostenstijgingen. 80% van de ondernemers geeft aan dat de prijs die zij van hun klanten ontvangen niet hoger is in het tweede kwartaal dan in het eerste. Maar ook na een heel jaar is bij een aanzienlijk deel van de transportbedrijven de prijs die zij ontvangen niet gestegen: 28% geeft aan dat zij dezelfde prijs voor hun diensten ontvangen als in het tweede kwartaal van 2018.
Ondernemers noemen de stijging van de dieselprijs het vaakst als belangrijkste oorzaak van de kostenstijging. Diesel was in het tweede kwartaal dan ook gemiddeld 2% duurder dan in het eerste kwartaal. En gemiddeld 1,9% duurder dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Met een aandeel in de kostprijs tussen de 23 en 33% zijn brandstofkosten een belangrijke kostenpost voor bedrijven in transport en logistiek.
Ondanks de nog steeds toenemende druk op de marges bleef bij 50% van de bedrijven de winst in het tweede kwartaal gelijk aan die in het eerste kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar bleef de winst voor 36% van de bedrijven gelijk, terwijl 39% van de bedrijven een stijging zag. 71% gaf aan het tweede kwartaal met winst afgesloten te hebben. 56% vindt hun financiële positie sterk en 57% staat positief tegenover de komende vijf jaar. Maar met de vele huidige onzekere factoren (zoals de economie, de Brexit en de olieprijs) is het niet verwonderlijk dat voor het komende kwartaal 62% van de respondenten aangeeft een afwachtende houding aan te nemen.
Waar in het eerste kwartaal van 2019 41% van de ondernemers een of meerdere vacatures had, is dat percentage in het tweede kwartaal met 40% eigenlijk gelijk gebleven. Dat illustreert ook de mening van ondernemers, dat het vinden van (goed) personeel nog steeds moeilijk (55%) of zelfs zeer moeilijk (20%) is.
Bron: TLN 15-08-2019