Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

feb. 07, 2018

Let op de overgangsregeling premiekorting

Met ingang van 1 janauri 2018 zijn de premiekortingen komen te vervallen. In de plaats daarvan komen de loonkostenvoordelen (LKV) uit de Wet tegemoetkomingen loondomein. Voor werkgevers die premiekortingen toepasten is er een overgangsregeling.
Werkgevers die vorig jaar de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepasten, en per 1 januari 2018 nog looptijd over hebben, is er een overgangsregeling. Om van de overgangsregeling gebruik te kunnen maken moeten ze:

in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aangeven dat voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer werd toegepast;
in deze aangifte ook het bedrag van de premiekorting invullen;
in de aangiften over 2018 aangeven dat men het LKV voor deze werknemer wil aanvragen.

Mocht een werkgever een van deze stappen vergeten (zijn), dan is het mogelijk dit te corrigeren met een correctiebericht. Dit correctiebericht moet uiterlijk op 1 mei naar de Belastingdienst worden gestuurd.
De premiekorting jongere werknemer is op 1 januari vervallen. Heeft een werkgever jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst, dan bestaat er mogelijk wel een recht op het jeugd-LIV.