Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 13, 2023

Meer zzp'ers treffen voorzieningen tegen arbeidsongeschiktheid

Zelfstandig ondernemers lijken iets meer rekening te houden met het risico dat zij arbeidsongeschikt raken. Volgens het CBS en TNO had 65% van alle zzp’ers aan het begin van dit jaar een financiële voorziening getroffen, een lichte stijging ten opzichte van 2021.


Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid, een tweejaarlijks onderzoek van het CBS en TNO waar 6.800 zzp’ers aan meededen.

Twee derde van de zelfstandig ondernemers (67%) geeft in 2023 aan een of meerdere voorzieningen te hebben getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden raken. Het aandeel dat zich voor dit inkomensrisico indekt is hiermee sinds 2019 (60%) en 2021 (64%) verder toegenomen

Van de zelfstandig ondernemers met personeel (zmp’ers) heeft 75% een of meerdere voorzieningen getroffen, onder zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) is dat 65%. Onder mannen (69%) is het aandeel dat voorzieningen heeft getroffen hoger dan onder vrouwen (62%). Ondernemers die 55 jaar of ouder zijn (62%) hebben minder vaak voorzieningen getroffen voor arbeidsongeschiktheid dan ondernemers tussen de 15 en 45 jaar (68%) en 45 tot 55 jaar (71%). Naar sector is het percentage ondernemers met voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid relatief hoog in de bouw (77%) en de zorg (76%) en lager in de handel (58%) en recreatie (59%).

Ten opzichte van 2019 en 2021 zeggen zelfstandig ondernemers met name vaker spaargeld of beleggingen te hebben. Dat is in 2023 dan ook de voorziening voor arbeidsongeschiktheid die door zelfstandig ondernemers het vaakst wordt genoemd. Verder heeft 24% van de ondernemers zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten voor hun werk als ondernemer. Dat is juist een fractie lager dan in eerdere jaren. Een derde geeft aan geen enkele voorziening getroffen te hebben tegen inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid. Zelfstandig ondernemers zijn tevens gevraagd of ze voorzieningen hebben getroffen voor hun pensioen. Hiervoor geldt in 2023 dat met 86% een grote meerderheid een of meerdere voorzieningen heeft getroffen, wat een toename betekent ten opzichte van 2019 (83%) en 2021 (84%). In de landbouw en de zorg (beide 92%) hebben de meeste ondernemers voorzieningen getroffen, in de recreatie (78%) de minste.

Bron: CBS, 12 juli 2023