Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 30, 2016

Merendeel voorgelegde overeenkomsten haalt eindstreep niet

De Belastingdienst had begin augustus nog een werkvoorraad van een kleine tweeduizend nog af te handelen overeenkomsten die opdrachtgevers/nemers aan de fiscus ter beoordeling hebben voorgelegd. Van de overeenkomsten die wel zijn beoordeeld, is het merendeel afgewezen of ingetrokken. Dit blijkt uit de beantwoording van een Wob-verzoek met betrekking tot de Wet DBA.
Tot 1 augustus 2016 waren 4.481 modelovereenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voorgelegd. Slechts een zeer klein deel daarvan heeft een goedkeuringsstempel van de fiscus gekregen: 370 (stand 1 augustus). Ruim duizend (1.033) overeenkomsten zijn door de Belastingdienst afgewezen. Dat wil zeggen dat die overeenkomsten geen zekerheid konden bieden indien wordt gewerkt volgens die overeenkomst. In het Wob-verzoek was ook gevraagd om de reden waarom goedkeuring achterwege blijft, maar die informatie kon niet worden verstrekt, omdat dit volgens de staatssecretaris niet is vastgelegd. Daarnaast was er een fors aantal overeenkomsten (814) waar de Belastingdienst uiteindelijk geen eindoordeel over heeft gegeven, omdat de aanvraag is afgebroken. Het gaat dan volgens de staatssecretaris om situaties waarbij de indiener geen behoefte meer heeft aan een standpunt op een overeenkomst, inziet dat er sprake zal zijn van een dienstbetrekking, gaat werken met een gepubliceerd model, of duidelijk sprake is van een opdracht zodat een model niet nodig is.
Begin augustus waren 1.964 voorgelegde overeenkomsten nog in behandeling. De gemiddelde doorlooptijd van het toetsingstraject bedraagt 10,8 weken. Dat is aanmerkelijk meer dan de zes weken die de Belastingdienst zelf noemt op haar site als termijn waarbinnen ze proberen een (compleet) verzoek af te handelen.
Bron: Loonzaken 30-08-2016