Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 30, 2016

NBBU-voorbeeldovereenkomst bemiddelen van zzp'ers

De NBBU heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst voorgelegd gericht op het 'bemiddelen’ van zzp'ers. De modelovereenkomst is inmiddels door de Belastingdienst goedgekeurd en beschikbaar via de website van de NBBU.
Behalve met het bemiddelen van gewone uitzendkrachten, zijn leden van de NBBU veelal ook actief bij het bemiddelen van zzp'ers. Veel zzp'ers maken gebruik van een bemiddelaar omdat ze zelfstandig vaak niet in staat zijn voldoende opdrachten binnen te halen en ook veel opdrachtgevers maken gebruik van intermediairs om zo het aantal contractspartijen te beperken.
Net als bij de algemene voorbeeld modelovereenkomsten die op de website van de Belastingdienst zijn gepubliceerd zijn ook in deze voorbeeldovereenkomst de fiscaal relevante passages geel gemarkeerd. De niet-gemarkeerde passages kan men wijzigen, mits dat geen strijd opleverd met de gemarkeerde passages. Indien bemiddelaar en zzp'er handelen overeenkomstig de modelovereenkomst handelen ontstaat er geen arbeidsrelatie tussen de zelfstandige en de bemiddelaar. De bedoeling van de bemiddelingsovereenkomst is dat de zelfstandige zich uitsluitend tegenover een opdrachtgever/derde verplicht om arbeid te verrichten, waarbij uitsluitend die opdrachtgever/derde de afgesproken beloning verschuldigd is. De bemiddelingsovereenkomst voorziet in (optionele) bijkomende dienstverlening door bemiddelaar ten behoeve van de zelfstandige (bijvoorbeeld afhandeling facturering namens de zelfstandige, vervullen kassiersfunctie m.b.t. betalingen die uitsluitend de opdrachtgever/derde verschuldigd is aan de zzp'er).
Het werken volgens deze bemiddelingsovereenkomst leidt niet tot een echte of fictieve dienstbetrekking tussen zelfstandige en bemiddelaar en heeft dus geen gevolgen voor de loonheffingen voor de bemiddelaar. Over de gevolgen voor de loonheffingen van een eventuele arbeidsrelatie tussen zelfstandige/opdrachtnemer en opdrachtgever/derde, die door bemiddeling door intermediair tot stand komt, kan op basis van deze model bemiddelingsovereenkomst geen oordeel worden gegeven.
Bron: NBBU 29-03-2016