Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 04, 2023

Ondernemersvertrouwen blijft laag

Uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) blijkt dat het ondernemersvertrouwen aan het begin van het derde kwartaal van 2023 negatief blijft. Dit komt uit op -8,3. Dit is vergelijkbaar met het tweede kwartaal toen het op -8,1 uitkwam.


In de helft van de bedrijfstakken neemt het ondernemersvertrouwen toe, in de andere helft neemt het af. Het ondernemersvertrouwen is het laagst in de branches Bouwnijverheid (-24,5) daarna volgen Verhuur en handel van onroerend goed (-13,3) en Landbouw, bosbouw en visserij (-13,1). Het hoogst is het ondernemersvertrouwen in de branches Informatie en communicatie (2,0), Cultuur, sport en recreatie (0,5) en Vervoer en opslag (-2,1).

Ondernemers zijn per saldo negatief gestemd over het economisch klimaat (-8,2%), de inkooporders (-1,9%) en de omzet (-1.0). Positieve verwachtingen zijn er voor verkoopprijzen (10,3%), personeelssterkte (8,8%) en investeringen (0,9%).

Van de ondernemers ervaart 40,6% een tekort aan arbeidskrachten als voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering. Andere belemmeringen die ondernemers ondervinden zijn onvoldoende vraag (16,4%), tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte (11,7%), financiële beperkingen (6,7%), weeromstandigheden (4,2%) en andere belemmeringen (9,8%). 33% van de ondernemers ondervindt geen belemmeringen. De verschillende belemmeringen tellen op tot meer dan 100%. Ondernemers kunnen maximaal twee antwoorden invullen voor de belemmeringsvraag. Het percentage staat voor het aandeel ondernemers dat deze belemmering heeft gekozen.

Elk kwartaal ondervraagt de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen.

Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KVK, MKB Nederland en VNO-NCW.

Bron: Ondernemersplein – COEN derde kwartaal 2023.