Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 27, 2023

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid stimuleert het Digital Trust Center groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren om samen te werken op het gebied van cybersecurity. Veel bedrijven weten nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen cyberdreigingen. Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen.


Men wil met de regeling nieuwe netwerken creëren of bestaande netwerken in stand te houden waar leden hun kennis en kunde rond cyberweerbaarheid toepassen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers langdurig samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Samenwerkingsvormen Er zijn 2 mogelijke vormen van samenwerking:

  • Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op. Een penvoerder is de contactpersoon voor RVO voor het samenwerkingsverband en een van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Deze penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal twee en maximaal acht deelnemers. Het heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.

  • Een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie. Samenwerking met minstens twee ondernemingen is verplicht. Welke ondernemingen dit zijn en welke rol zij hebben, moet u beschrijven in het cyberweerbaarheidsplan.

Voorwaarden Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden via https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidieregeling-cyberweerbaarheid/voorwaarden

Aanvragen Bij de aanvraag moet men een projectplan en een begroting meesturen. Beide bestanden kan men downloaden via de site van RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidieregeling-cyberweerbaarheid

Men kan Cyberweerbaarheid aanvragen tot en met 16 oktober 2023, 17:00 uur. Hiervoor moet worden ingelogd met eHerkenning. Voor de aanvraag heeft men minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig.

Selectie Een onafhankelijke adviescommissie selecteert de voorstellen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2023. Is uw voorstel geselecteerd, dan geeft u een voortgangsrapportage of wijziging door en vraagt u een vaststelling aan.

Startende projecten Inmiddels zijn alle in 2022 ingediende voorstellen beoordeeld. Uit deze beoordeling kwamen zes projecten als beste naar voren:

  • Cyber Chain Resilience Consortium (CCRC): zet zich in voor de cyberweerbaarheid van alle partijen binnen een leveranciersketen.

  • Synthesis: houdt zich bezig met een pakket voor bibliotheken.

  • CYRA: werkt aan een brede cyberweerbaarheidscoalitie om zo een landelijke beweging in gang te zetten.

  • Hoc-Hoornse Ondernemers: verbetert de cyberweerbaarheid van het midden- en kleinbedrijf in West-Friesland.

  • Techniek Nederland: wil de cyberweerbaarheid van installateurs in de operationele techniek helpen verbeteren.

  • CyberAnt: richt zich op kwetsbaarheden bij webwinkels.

Bron: RVO september 2023