Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 20, 2023

Pakket Belastingplan 2024

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, zijn de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor het komende regeringsjaar door de Minister van Financiën opnieuw aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Belastingplan 2024 maakt daar ook onderdeel van uit. Welke fiscale wijzigingen kunnen we verwachten? In deze blog laten we graag de belangrijkste punten uit het Belastingplan 2024 de revue passeren.

Box 1

Verruiming WKR vervalt

In 2023 werd de vrije ruimte van de WKR verruimd naar 3%. Deze verruiming vervalt: in 2024 zal de vrije ruimte nog 1,92% van de loonsom bedragen tot een bedrag van € 400.000. Voor het meerdere blijft de vrije ruimte 1,18% bedragen.

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verder verhoogd, namelijk naar € 0,23 cent per kilometer.

Verlaging MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling, die tot dusverre 14% bedroeg, wordt verlaagd naar 12,7% procent.

Zoals ook in voorgaande jaren het geval is geweest, wordt de zelfstandigenaftrek verder afgebouwd. In 2024 zal de zelfstandigenaftrek nog € 3.750 bedragen, ten opzichte van € 5.030 in 2023.

Gebouwen in eigen gebruik; afschrijvingsbeperking

De bodemwaarde tot waar gebouwen in eigen gebruik mochten worden afgeschreven, was voor ondernemers in de inkomstenbelasting 50% van de WOZ-waarde. Deze bodemwaarde gaat voortaan 100% van de WOZ-waarde bedragen, zoals ook reeds in de vennootschapsbelasting het geval was.

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning was in 2023 al verlaagd naar een maximaal vrijgesteld bedrag van € 28.945, maar komt per 2024 geheel te vervallen.

EIA/MIA/Vamil

Het aftrekpercentage van de energie-investeringsaftrek wordt verlaagd van 45,5% naar 40%. De EIA, maar ook de MIA en Vamil zijn voor de duur van vijf jaren verlengd. Deze regelingen komen dus niet langer te vervallen per januari 2024, maar de toepassing daarvan wordt opgeschoven naar 31 december 2028.

Box 2

Per 2024 bevat box 2 een tweetal schijven, tot en met 2023 was het aanmerkelijk belang tarief 26,9%. Vanaf 2024 zal er 24,5% aan aanmerkelijkbelangheffing worden geheven tot een bedrag van € 67.000, en over het meerdere 31%.

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling kent een successierechtelijke variant (een voorwaardelijke vrijstelling) en een variant in de inkomstenbelasting (een doorschuifregeling). De successierechtelijke bedrijfsopvolgingsregeling wordt versoberd. Tot en met 2023 bedroeg de vrijstelling 100% tot een bedrag van maximaal € 1,2 mln aan ondernemingsvermogen en 83% over het meerdere. Vanaf 2024 zal de vrijstelling 100% tot een bedrag van € 1,5 mln gaan bedragen en 70% over het meerdere.

Om de doorschuifregeling bij schenking van aandelen in de inkomstenbelasting te kunnen toepassen, dient er aan de dienstbetrekkingseis te worden voldaan: de begiftigde dient ten minste 36 maanden in dienstbetrekking te zijn geweest bij de onderneming waarvan deze de aandelen geschonken krijgt. De dienstbetrekkingseis komt te vervallen per 2025.

Box 3

De invoering van het nieuwe box 3-stelsel wordt, op basis van werkelijke rendementen, inclusief vermogensaanwasbelasting, uitgesteld naar 2027. In 2024 wordt het box 3-tarief verhoogd naar 34%. Het heffingsvrije vermogen wordt niet geïndexeerd en blijft dus gelijk.

VvE-aandeel

Het vermogensaandeel van een VvE en gelden op derdenrekeningen worden met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 in de categorie banktegoeden geplaatst.