Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 04, 2019

Oproep voor de invoer van generatietoets

Uit een onderzoek van het SER Jongerenplatform blijkt dat jongeren minder snel zelfstandig zijn. Ook wordt de scheidslijn tussen jongeren met meer en minder kansen steeds duidelijker. Het SER Jongerenplatform roept het kabinet daarom op om een generatietoets in te voeren om te voorkomen dat een stapeling van beleid jongeren onevenredig treft.
De overheid voert soms maatregelen in die op zichzelf verdedigbaar zijn, maar die bij elkaar opgeteld nadelig zijn voor jongeren. Met een generatietoets moet vooraf duidelijk zijn wat het effect van (nieuwe) maatregelen is op jongeren.
Uit het rapport blijkt dat jongeren goede perspectieven hebben, met goed onderwijs en kansen op een baan en dat veel jongeren de kansen grijpen die ontwikkelingen hen bieden. Jongeren geven echter ook aan zorgen te hebben. Zo zorgt het sociaal leenstelsel voor onzekerheid, vindt niet iedereen werk dat genoeg oplevert, zijn betaalbare starterswoningen schaars en hebben relatief veel jongeren last van stress of psychische klachten.
In het rapport doet het SER Jongerenplatform een aantal aanbevelingen. Zo pleiten de jongeren onder meer voor een gedegen onderzoek naar de gevolgen van het sociaal leenstelsel. Die gevolgen gaan niet alleen over de financiële positie van jongeren tijdens hun studietijd, maar ook over de vervolgstappen in hun leven. Juist omdat de gevolgen van het leenstelsel verstrekkend zijn, moeten ze volgens het Jongerenplatform goed in beeld worden gebracht.
Daarnaast pleit het Jongerenplatform onder meer voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en voor meer betaalbare woningen voor jongeren. Ook wordt aandacht gevraagd voor de toenemende prestatiedruk en stress, voor de negatieve gevolgen van flexwerk en voor de betaalbaarheid van kinderopvang en inzicht in de motieven en kansen voor jong ondernemerschap.
Bron: SER, 29-08-2019; MKB-Nederland en VNO-NCW, 30-08-2019