Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 06, 2018

Participatiewet verslechtert baankansen Wsw-wachtlijsters

Op 1 januari 2015 heeft de Participatiewet de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangen. Na de invoering van de Participatiewet zijn de gemiddelde baankansen voor de doelgroep van deze wetten gedaald. Dit blijkt uit tussenrapportage van een onderzoek uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Wie op 1 januari 2015 al een baan in de sociale werkvoorziening had, kon die baan behouden. Maar ruim 11.000 mensen die op 31 december 2014 op de wachtlijst stonden voor zo’n baan, zijn hun indicatie kwijtgeraakt. Deze personen (hierna: Wsw-wachtlijsters) zijn met de invoering van de Participatiewet hun indicatie kwijtgeraakt. Zij behoren nog wel tot de doelgroepen van de Participatiewet. Voorheen waren de baankansen van Wsw-wachtlijsters gemiddeld 50%. Na de invoering van de Participatiewet zijn hun baankansen gedaald naar een gemiddelde van 30%. Deze daling is vooral te zien bij Wsw-wachtlijsters met een bijstandsuitkering. Vóór de invoering van de Participatiewet hadden zij een voorsprong op andere bijstandsgerechtigden. Nu hebben zij een kleine achterstand. De baankansen voor Wsw-wachtlijsters met een Wajong-uitkering zijn juist iets gestegen ten opzichte de kansen voor andere Wajong-uitkeringsgenieters.
Een ander probleem is dat de banen die Wsw-wachtlijsters vinden minder duurzaam zijn sinds de invoering van de Participatiewet. Vóór de invoering duurde 65% à 77% van de gevonden banen minstens één jaar. Dit percentage is nu gedaald naar 51%. Daarnaast zijn iets meer Wsw-wachtlijsters afhankelijk van hun uitkering. Zo’n 58%-60% van de baanvinders onder de Wsw-wachtlijsters uit de periode 2010-2013 ontving ook een uitkering. Van de wachtlijsters uit 2014 die in 2015 en 2016 een baan hadden, zijn 63% uitkeringsgenieters.
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau 5-09-2018