Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 23, 2021

Ruim 210.000 aanvragen voor TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is sinds de invoering al meer dan 216.000 keer aangevraagd door ondernemers. Dat blijkt uit een Kamerbrief met een voortgangsreportage van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.
De aanvraagperiode voor TVL Q1 2021 staat sinds 15 februari open en wordt met twee weken verlengd tot 18 mei 2021. RVO zal in de tussentijd de verhoging en uitbreidingen van de TVL Q1, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, stapsgewijs doorvoeren.
De zorgvuldigheid waarmee deze moeten worden doorgevoerd én getest zijn de belangrijkste beperkende factoren in de snelheid van uitvoering. De intensiveringen worden in vijf stappen doorgevoerd:

Als eerste worden in de laatste week van maart aanvragen afgehandeld van kleine bedrijven met vaste lasten tussen de €1.500 en €3.000. Deze kwamen tot nu toe nog niet in aanmerking voor de TVL.
Vervolgens worden midden april alle nieuwe aanvragen volgens de nieuwe parameters, zoals het hogere subsidiepercentage van 85%, afgehandeld.
Daarna worden ook midden april de aanvragen van de grote bedrijven (het niet-mkb) in behandeling genomen. Dit gebeurt later dan de kleine bedrijven omdat RVO.nl voor deze grote bedrijven eerst goed uit moet werken op welke wijze de controles plaats gaan vinden.
Voor eind april zullen alle mkb-bedrijven die al een aanvraag hebben ingediend een extra voorschot ontvangen op basis van alle doorgevoerde intensiveringen. Dit is de meest complexe stap omdat dit een wijziging van het eerdere subsidiebesluit betreft, die geautomatiseerd moeten worden doorgevoerd.
De evenementenmodule voor de TVL Q1 wordt naar verwachting opengesteld van 26 april t/m 26 mei 2021.

De verhoging van het subsidiepercentage naar 100% voor TVL Q2 2021 wordt binnen enkele weken aan de Europese Commissie voorgelegd en het loket zal naar verwachting in de tweede helft van mei opengaan. Openstelling kan pas plaatsvinden nadat alle wijzigingen in de TVL Q1 zijn doorgevoerd.
Er wordt gewerkt aan een aparte regeling voor starters die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart. De regeling zal eerst nog moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie en zal naar verwachting medio mei open gaan.
Inmiddels worden de verleende subsidies van TVL1 (Q3 – 2020) vastgesteld. Ondernemers moeten voor 1 april een vaststellingsverzoek met daarin het daadwerkelijke geleden omzetverlies indienen. RVO heeft deze vaststellingsverzoeken vooraf ingevuld en klaargezet voor de ondernemers. Zo’n 66% van de ondernemers ontvangt een nabetaling. Ondernemers die teveel hebben ontvangen krijgen een ruime betalingstermijn aangeboden. Bedragen onder de € 500 worden niet teruggevorderd.
Bron: Min. EZK 22-03-2021