Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 17, 2021

EC keurt uitbreidingen TVL goed

De Europese Commissie (EC) heeft negen intensiveringen van de TVL Q1 2021 op 15 maart goedgekeurd. Onder andere de verhoging van het subsidiepercentage naar 85%, de verlaging van de vaste-lastendrempel en de openstelling van de TVL voor grote bedrijven. Het hogere subsidiepercentage en de andere uitbreidingen zullen niet direct toegepast worden.
Daar het om verschillende complexe uitbreidingen van doelgroepen en opslagen gaat voert RVO de uitbreidingen stapsgewijs door. Volgende week wordt de volgorde hiervan toegelicht aan de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wanneer alle intensiveringen actief zullen zijn.
Negen intensiveringen die tussen 21 januari en 24 februari zijn aangekondigd zijn goedgekeurd. Het ministerie van EZK en RVO werken aan een snelle verwerking hiervan in de lopende en nieuwe aanvragen voor TVL steun voor het eerste kwartaal. Naar verwachting zal het een aantal weken duren voordat alle uitbreidingen zijn doorgevoerd. Het gaat om de volgende intensiveringen:

Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85%. Dit was 50% oplopend tot 70%.
De vaste-lastendrempel wordt verlaagd naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000.
Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 750.
De TVL-regeling wordt opengesteld voor niet-mkb bedrijven (meer dan 250 werknemers).
Het maximum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Dat was maximaal € 90.000.
De voorraadsubsidie gesloten detailhandel wordt verhoogd naar 21% met een maximum van € 200.000. Dat was 5,6% met een maximum van € 20.160.
De eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties is toegevoegd.
De opslag voor speciale kosten land- en tuinbouwbedrijven is toegevoegd.

De openstelling van de Evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021.

Bron: Min. EZK, 16-03-2021