Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 30, 2019

Ruim 3 miljard euro omzet gemoeid met door PFAS getroffen projecten

Op 30 oktober demonstreren bouw- en grondverzetbedrijven in Den Haag in verband met de gevolgen van de stikstof- en PFAS-problematiek. Voorafgaand heeft Bouwend Nederland een inventarisatie onder haar achterban gehouden naar de omvang van de PFAS-problematiek. Hieruit komt naar voren dat ruim € 3 miljard omzet is gemoeid met door PFAS getroffen projecten.
Bouwend Nederland heeft een enquête uitgezet onder haar leden om een beter beeld te krijgen van de omvang van de PFAS-problematiek. Tijdens de herfstvakantie reageerde ruim 17% van de leden. Uit deze eerste inventarisatie blijkt dat de urgentie van het probleem groot is. De gevolgen zijn niet alleen te merken in de infra maar óók in de woningbouw en utiliteitsbouw.
Volgens de eerste gegevens ondervindt 37% van de ondernemers nu al hinder van de PFAS-problematiek. 308 projecten zijn inmiddels getroffen (53% infra, 32% woningbouw en 15% utiliteitsbouw) en ruim 2 miljoen kuub grond kan niet worden afgevoerd. De totale omzet van deze getroffen projecten betreft ruim € 3 miljard. Ondernemers verwachten als gevolg van de PFAS-problematiek met name personele problemen, minder inkoop bij onderaannemers/grondwerkers en problemen met het nakomen van contractuele verplichtingen.
De uitkomsten van de enquête geven een voorlopig beeld. Ze zijn niet geëxtrapoleerd naar de gehele sector maar aangenomen mag worden dat de totale aantallen getroffen projecten en de daarmee gemoeide omzet veel hoger zijn. Bouwend Nederland geeft aan dat ze nog steeds ingevulde enquêtes ontvangen.
Bron: Bouwend Nederland 29-10-2019