Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 05, 2023

Stand van zaken coronabelastingschulden augustus 2023

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de betalingsregeling voor coronabelastingschulden. De staatssecretaris heeft ook aangegeven dat het versoepelde saneringsbeleid van de Belastingdienst wordt verlengd tot 1 april 2024.


In de periode van april tot half juli 2023 hebben circa 100 deurwaarders 5.000 ondernemers bezocht met betalingsachterstanden in de coronabetalingsregeling en/of hun lopende verplichtingen sinds oktober 2022. Het gaat om zzp’ers, kleine en middelgrote ondernemingen in diverse branches. Tijdens de gesprekken met de deurwaarder heeft driekwart van de bezochte ondernemers geen toezeggingen gedaan over het afbetalen van hun schulden.

Communicatiecampagne In april 2023 is in overleg met KvK, Geldfit Zakelijk, VNO-NCW, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten dat de Belastingdienst een communicatiecampagne op verschillende sociale media zal starten. Geldfit Zakelijk geeft aan dat de campagne heeft bijgedragen aan het besef dat hulp beschikbaar is voor ondernemers met betalingsachterstanden. Ondernemers die de website van Geldfit Zakelijk bezoeken, maken vaker de keuze hulp aan te vragen. De campagne lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen.

Intrekking coronabetalingsregeling Begin juli 2023 is de Belastingdienst begonnen met het intrekken van coronabetalingsregelingen. Zo’n 35.000 ondernemers hebben van de Belastingdienst een brief ontvangen waarin staat dat de betalingsregeling wordt ingetrokken. Ondernemers hadden nog tot 14 dagen na dagtekening van de brief de tijd om hun schulden te betalen. Ook hadden ze tot 10 dagen na dagtekening de tijd om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Belastingdienst om de betalingsregeling in te trekken.

Start invorderingsproces Vanaf september 2023 start de Belastingdienst het invorderingsproces op als ondernemers niet betalen of hulp zoeken. Die ondernemers krijgen eerst een aanmaning en als betaling dan nog uitblijft, een dwangbevel. De ondernemers die al een aanmaning hadden ontvangen vóór het corona-uitstel, krijgen direct een dwangbevel. Als ook na het versturen van het dwangbevel actie en contact uitblijft, schakelt de Belastingdienst op enig moment de deurwaarder in die beslag gaat leggen. Ook het aanvragen van een faillissement door de Belastingdienst is mogelijk.

Verlenging versoepeld saneringsbeleid Met de tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid wordt niet alleen met een welwillende blik naar saneringsverzoeken gekeken, maar neemt de Belastingdienst ook genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers toekomt. Om meer ondernemers de kans te geven om onder voorwaarden met al hun schuldeisers tot een saneringsakkoord te komen, wordt het versoepelde beleid verlengd tot 1 april 2024.

Bron: MvF 31-08-2023, nr. 2023-0000195698 .