Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jun. 28, 2018

Subsidieregeling monumenten in aantocht

In de onlangs verschenen beleidsnota Erfgoed telt is aangegeven dat de fiscale aftrek voor monumentenpanden met ingang van 2019 wordt vervangen door een subsidieregeling waarmee eigenaren maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte instandhoudingskosten.
Alle plannen voor onderhoud aan monumenten zullen beoordeeld worden aan de hand van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Huidige (en toekomstige) eigenaren/bewoners die nu gebruik maken van de fiscale aftrek voor monumentenpanden kunnen een beroep doen op een voor iedereen gelijke regeling voor onderhoud. Eigenaren kunnen volgens de nieuwe regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte instandhoudingskosten. Kosten die gerelateerd zijn aan een woonfunctie van het monument komen niet voor subsidie in aanmerking. De regeling is vergelijkbaar met de regeling die in 2016 al werd toegelicht door toenmalig minister Bussemaker.
De SIM kan worden versterkt doordat de kosten die gerelateerd zijn aan de woonfunctie van het monument niet voor subsidie in aanmerking komen. Per 2020 wordt de eigen bijdrage in de SIM van de huidige 50% naar 40% verlaagd en wordt het budget voor groene monumenten verdubbeld naar € 10 miljoen. Eigenaren van bijvoorbeeld bewoonde molens of historische buitenplaatsen die nu nog via de aftrek ondersteund worden, zijn met dit percentage subsidie beter geholpen.
Bron: Min. OCW 22-06-2018