Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jun. 29, 2021

Transparantie turboliquidatie ter consultatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het concept van het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ter consultatie voorgelegd. De verwachting is dat een groot aantal ondernemers vanwege de covid-19 crisis op korte termijn hun bedrijf wil beëindigen door middel van de turboliquidatie. Dit wetsvoorstel wordt ingevoerd om schuldeisers te beschermen, transparantie te vergroten en misbruik tegen te gaan.
Turboliquidatie is een regeling waarbij rechtspersonen betrekkelijk snel en eenvoudig kunnen worden beëindigd. De regeling biedt in de praktijk ruimte aan bestuurders om alle baten die er binnen de rechtspersoon zijn, te gelde te maken en met de opbrengst daarvan de schulden zoveel mogelijk af te lossen. Op die manier kunnen zij toewerken naar een situatie waarin de rechtspersoon betrekkelijk snel en eenvoudig kan worden beëindigd.
De verwachting is dat een groot aantal ondernemers, die getroffen zijn door de uitbraak van het covid-19 virus, binnenkort hun bedrijf willen beëindigen via de turboliquidatie. Deze toename brengt tijdelijk een verhoogd risico met zich op misbruik van de turboliquidatie. Dit wetsvoorstel beoogt de transparantie van de regeling te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden. Daarbij verwacht men het vertrouwen in de beëindigingswijze te vergroten, waardoor de regeling toegankelijker wordt voor ondernemingen en het gebruik daarvan wordt gefaciliteerd. Met een gecontroleerde beëindiging van rechtspersonen kan worden voorkomen dat schulden oplopen en een faillissement onafwendbaar wordt.
De wijzigingen bestaan uit de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen bij misbruik.
Er kan tot 27 juli op deze
internetconsultatie worden gereageerd.
Bron: Min. J&V 28-06-2021