Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 28, 2016

Tussenstand afhandeling voorgelegde (model-)overeenkomsten

Bij de beantwoording van Kamervragen van het Kamerlid Omtzigt heeft staatssecretaris Wiebes een tussenstand gegeven van de afhandeling van voorgelegde modelovereenkomsten door de Belastingdienst. Het beeld dat vorige maand naar voren kwam naar aanleiding van een Wob-verzoek, dat er nog een flinke werkvoorraad ligt en het merendeel van de beoordeelde overeenkomsten de eindstreep niet haalt, is sindsdien niet gewijzigd.
Sinds juni van dit jaar zijn ruim 1.200 modelovereenkomsten aan de Belastingdienst voorgelegd. Hiermee is het totaal aantal ingediende verzoeken op 4.700 gekomen (stand 1 september). Van die voorgelegde overeenkomsten zijn er ongeveer 2.800 afgehandeld. Daarvan zijn er ruim 1.200 door de betrokken partijen ingetrokken of is de behandeling door hen afgebroken. In totaal zijn er 450 voorgelegde overeenkomst 'goedgekeurd', waarvan er inmiddels 64 zijn gepubliceerd. In ruim 1.100 gevallen kon de Belastingdienst geen zekerheid vooraf verlenen dat de voorgelegde overeenkomst altijd tot werken buiten dienstbetrekking zal leiden.
De staatssecretaris geeft in zijn beantwoording aan dat prioriteit is gegeven aan de afhandeling van algemene en sectorale modelovereenkomsten die door meerdere opdrachtgevers en –nemers kunnen worden gebruikt. Deze staan op de website van de Belastingdienst. Bij de nog te beoordelen overeenkomsten gaat het bijna geheel om bedrijfsspecifieke overeenkomsten. Deze worden in de periode tot 1 mei beoordeeld.
Bron: TK 2016-2017, aanh. 43