Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mei 03, 2016

Uitbreiding ketenaansprakelijkheid voor loon

Op 28 april is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat de aansprakelijkheid voor loonbetaling zoals opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), uitbreidt naar de vervoersector.
Met de inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is onder meer een ketenaansprakelijkheid voor de loonaanspraken van werknemers ingevoerd. Een werknemer die wordt onderbetaald kan niet alleen zijn werkgever maar ook andere partners in de keten ter uitvoering van zijn arbeid aanspreken, zoals de opdrachtgever. De ketenaansprakelijkheid geldt op basis van de WAS voor arbeid die wordt verricht ter uitvoering van overeenkomsten van aanneming van werk en van opdracht. Indien de arbeid wordt verricht ter uitvoering van een overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg (art. 8:1090 BW) of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (expeditie-overeenkomst; (art. 8:60 BW) genoemd) dan kunnen de partijen van dergelijke ketens van overeenkomsten niet aansprakelijk worden gesteld. Deze overeenkomsten vallen namelijk niet onder de overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW). Omdat dit volgens de regering onwenselijk is, is in een wetsvoorstel opgenomen dat de ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen ook van toepassing is bij overeenkomsten tot het vervoeren van goederen over de weg en de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg. De regeling van de ketenaansprakelijkheid in de WAS, voor zover het betreft de volgorde van de aansprakelijkstelling en de voorwaarden, wijzigt niet.
De vervoerovereenkomst was destijds bij het opstellen van de WAS niet opgenomen omdat er, vanwege de complexiteit van de vervoersector en de internationale wetgeving, nader onderzoek nodig was. Inmiddels is gebleken dat de introductie van de ketenaansprakelijkheid voor de vervoerovereenkomst mogelijk is en wordt dit met dit wetsvoorstel gerealiseerd.
Bron: TK 2015-2016, 34 461, nrs. 2 en 3