Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 05, 2017

Uitbreiding WML naar andere opdrachtovereenkomsten

Een ontwerpbesluit is ter advisering aan de Raad van State voorgelegd waarmee de verplichting om bij een overeenkomst van opdracht minimaal het wettelijk minimumloon te betalen wordt uitgebreid naar andere overeenkomsten, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.
Per 1 januari 2018 wordt de Wet op het minimumloon aangepast waardoor mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) onder het wettelijk minimumloon vallen. De Eerste Kamer is eerder dit jaar akkoord gegaan met deze wetswijziging. In de wet op het minimumloon wordt met deze wetswijziging ook opgenomen (art. 2 lid 3 WML (nieuw)) dat bij een algemene maatregel van bestuur ook andere arbeidsverhoudingen die vergelijkbaar zijn met de overeenkomst van opdracht of de arbeidsovereenkomst onder de reikwijdte van de wet kunnen worden gebracht.
Het conceptbesluit breidt de werking van de Wet minimumloon uit naar aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomsten. Met deze uitbreiding erbij komen straks circa 431.000 personen onder de Wet minimumloon te vallen. De uitbreiding zal niet gelden voor Gastouders die kinderen in eigen huis opvangen. Ook zullen zelfstandige opdrachtnemers (zzp’ers) die een overeenkomst zijn aangegaan in de uitoefening van hun beroep of bedrijf niet onder de Wet minimumloon vallen.
Bron: Min SZW 30-06-2017