Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

nov. 10, 2021

Vaststelling TVL Q1 en TVL Q2

RVO schat in dat de 14.000 ondernemers die de vaststelling voor TVL Q1 nog niet hebben ingediend een nabetaling krijgen. Deze nabetaling kan sneller plaatsvinden als de ondernemers uiterlijk 11 november 2021 akkoord gaan met de vooraf ingevulde gegevens. Vanaf 29 november 2021 krijgen de 63.000 ondernemers die TVL Q2 hebben aangevraagd en toegekend per mail het verzoek om een vaststellingsverzoek in te dienen. De werkelijke omzet moet uiterlijk 11 januari 2022 worden doorgeven.
Ondernemers aan wie TVL Q1 is toegekend hebben per e-mail een verzoek ontvangen om hun werkelijke omzet Q1 voor 11 november 2021 17:00 uur door te geven. Dit kan via mijn.rvo.nl/tvl, en vervolgens naar ‘Aanvraag Beheren’ onder het kopje ‘Direct regelen TVL Q1 2021. RVO heeft inmiddels 77.000 van de ruim 99.000 vaststellingsverzoeken TVL Q1 terugontvangen. Daarvan zijn er 55.000 definitief vastgesteld. 44.000 ondernemers kregen een nabetaling. Ruim 8.000 ondernemers moesten (een deel van) de subsidie terugbetalen.
Momenteel zijn er nog 905 aanvragen voor TVL Q2 in behandeling. RVO schat in dat deze aanvragen in de komende weken worden afgerond. Bij toekenning van de aanvraag krijgt de ondernemer per e-mail een verzoek om de werkelijke omzet uiterlijk 11 januari 2022 door te geven. RVO heeft het formulier vaak al ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. De ondernemer hoeft dan alleen nog akkoord te geven. In een aantal gevallen moet hij de werkelijke omzetgegevens toch nog zelf invullen of wijzigen, of vraagt RVO om aanvullende informatie.
Ondernemers krijgen zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar zij recht op hebben. Als het omzetverlies gelijk is aan de schatting in de aanvraag, dan ontvangt de ondernemer de laatste 20% van het eerder voorlopig aangegeven bedrag. Als het omzetverlies hoger is, gaat de subsidie ook omhoog. Bij een lager omzetverlies krijgt de ondernemer minder dan 20% of moet hij (een deel van) het voorschot terugbetalen. Als een ondernemer moeite heeft met terugbetalen is het mogelijk om een bij de ondernemer passende renteloze betalingsregeling aan te vragen.
Meer informatie over de vaststelling en terugbetalen staat op de pagina Na uw aanvraag TVL Q2 2021.
Bron: RVO 05-11-2021 en 08-11-2021