Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

apr. 22, 2016

Verbod op inhoudingen op WML: versoepeling en uitstel

In de Kamerbrief over de herziening van het de Wet minimumloon kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemene maatregel van bestuur aan om een uitzondering te maken op het verbod op inhoudingen op het minimumloon voor bepaalde kosten. De aangekondigde inwerkingtreding van dit verbod per 1 juli 2016 wordt een half jaar opgeschoven.
In de Wet aanpak schijnconstructies is een verbod opgenomen op inhoudingen op het minimumloon. Dit onderdeel van de wet zou op 1 juli 2016 in werking treden. Vanuit diverse kanten is kritiek gekomen op dit onderdeel van de wet omdat het ook bonafide werkgevers raakt en ook inhoudingen kan treffen die ten bate van de werknemer worden gedaan. De Tweede Kamer drong daarom eind vorig jaar aan op een versoepeling en vroeg de minister met een algemene maatregel van bestuur te komen waarin uitzonderingen op dit verbod zijn opgenomen.
In de Kamerbrief schrijft de minister nu dat hij met een algemene maatregel van bestuur wil komen waarin een uitzondering is opgenomen voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering. Aan het kunnen inhouden van deze kosten op het minimumloon zullen wel voorwaarden verbonden worden. Bij die voorwaarden kan het bijvoorbeeld gaan om een maximumbedrag of percentage van het WML. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld aan huisvesting kwaliteitseisen worden gesteld, waardoor alleen kosten voor gecertificeerde huisvesting in aanmerking komt.
In de algemene maatregel van bestuur overweegt de minister ook een uitzondering op te nemen voor werknemers in de sociale werkvoorziening. Daarbij kunnen dan ook inhoudingen ivm betalingen die de werkgever namens de werknemer verricht worden opgenomen (bijvoorbeeld naast huisvesting en zorgverzekering voor energie, gemeentelijke en waterschapsbelastingen, enz.). Daarbij zal dan geen maximum bedrag of percentage gelden Hier overheerst het beschermingskarakter van de betalingen en inhoudingen (voorkomen van schuldproblematiek).
In verband met de invoering van de maatregelen, het gewenste overleg met de sociale partners en advisering door de Raad van State, wordt het verbod op inhoudingen uit de Wet aanpak schijnconstructies weer met een half jaar uitgesteld. De inwerkingtreding wordt nu voorzien op 1 januari 2017.
Bron: Min SZW 21-04-2016