Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 18, 2024

Vergoeding verblijfskosten binnenlandse en buitenlandse dienstreizen 2024

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen zijn gewijzigd. Op de internetsite van CAO Rijk staan de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2024.


De verblijfskostenvergoedingen zijn tot bepaalde bedragen gericht vrijgesteld. Deze bedragen gelden voor ambtenaren op dienstreis. Werkgevers kunnen dezelfde bedragen gebruiken voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis. Werkgevers die meer vergoeden dan deze bedragen, kunnen het bovenmatige deel van de vergoeding tot het loon van de werknemer rekenen of als eindheffingsloon aanwijzen. 

Binnenlandse dienstreizen In onderstaande tabel staan de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2024.

Verblijfskosten

Vergoeding

Gericht vrijgesteld

Kleine uitgaven overdag

€ 6,64

€ 5,93

Kleine uitgaven ‘s avonds

€ 19,82

€ 11,86

Logies

€ 142,10

€ 140,57

Ontbijt

€ 13,88

€ 13,88

Lunch

€ 20,32

€ 11,88

Avondmaaltijd

€ 30,74

€ 29,82

Buitenlandse dienstreizen In paragraaf 10.3 van de CAO Rijk staat meer informatie over de vergoedingen voor dienstreizen naar het buitenland. Deze vergoedingen zien op gemaakte kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven tijdens de dienstreis. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tijdelijke verblijfplaats. Deze verblijfskostenvergoedingen zijn gericht vrijgesteld. 

Uitzondering Werkgevers die de kosten van een overnachting niet aannemelijk kunnen maken, mogen volgens deze cao een vergoeding van € 11,34 geven voor maximaal vier overnachtingen per dienstreis. Deze vergoeding is niet gericht vrijgesteld. De werkgever kan dit loon wel als eindheffingsloon aanwijzen.

Relevante informatie
Bedragen CAO Rijk 2022-2024 per 1 januari 2024
Reizen en vergoedingen: 10.2 dienstreizen binnenland
Reizen en vergoedingen: 10.3 dienstreizen buitenland
Tarieflijst verblijfskosten buitenlandse dienstreizen per 1 januari 2024

Paragraaf 3.3.1 Besluit Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen (Stcrt. 2022, 18970)

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 15-01-2024.