Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mei 29, 2024

Verklaring gelijke kansen op arbeidsmarkt ondertekend

Op initiatief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een groep van ruim 50 bedrijven en organisaties op 27 mei 2024 de Verklaring Gelijke kansen ondertekend. Werkgevers, intermediairs, hr-professionals, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen daarmee de krachten voor meer gelijke kansen bij sollicitaties en op het werk. Zij scharen zich achter een beweging die toewerkt naar een inclusievere arbeidsmarkt.


Op 26 maart 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen. Desondanks blijft minister Van Gennip werken aan acties die bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers zijn al actief bezig met het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt, onder meer via objectieve werving en selectie. Er is echter ook een grote groep werkgevers die wel de waarde ziet van gelijke kansen, maar hier nog weinig werk van maakt en ondersteuning nodig heeft. Op initiatief van minister Van Gennip is een verklaring opgesteld, om samen met werkgevers, werkgeversorganisaties, hr-professionals en recruiters een zichtbare eerste stap richting meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt te zetten.

Ontwikkelagenda Gelijke Kansen Bedrijven en organisaties die de verklaring ondertekenen en aan de slag zijn of gaan om echt gelijke kansen te bieden, krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen. Binnen deze ontwikkelagenda werkt het ministerie van SZW nauw samen met werkgeversorganisaties, de Sociaal-Economische Raad (SER), hr-professionals en recruiters om ondersteuning op maat te bieden en te ontwikkelen. De komende periode zal deze ontwikkelagenda verder uitgewerkt worden. Op basis van feedback van werkgevers over de problemen waar zij in de praktijk tegenaan lopen kan de ondersteuning verder worden doorontwikkeld en gerichter worden ingezet. Zo wordt er voor gezorgd dat de ondersteuning de deelnemende werkgevers echt helpt.

Inclusiedesks De minister werkt onder andere aan een tijdelijke extra impuls om regionale inclusiedesks voor ondersteuning aan MKB-bedrijven in de regio uit te breiden, in lijn met bestaande netwerken als Amsterdam Divers en Inclusief (ADI) en 010 Inclusief (in Rotterdam). Deze regionale inclusiedesks zijn gericht op (praktische) ondersteuning aan regionale MKB-bedrijven bij de inzet op gelijke kansen, diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat.

Bron: Min. SZW 27-05-2024.