Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jun. 01, 2022

Verlenging tijdelijke vrijstelling tewerkstellingsvergunningsplicht

Voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland willen werken en die onder de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen, geldt sinds 1 april 2022 dat zij gedurende een overgangsperiode niet verplicht zijn om over een tewerkstellingsvergunning te beschikken. Deze overgangsperiode, die 31 mei 2022 eindigt, is verlengd tot en met 31 augustus 2022.


Deze overgangsperiode geldt omdat de vreemdelingen die onder de reikwijdte van EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan, vallen, nog niet in alle gevallen over Nederlandse documenten beschikken, waaruit blijkt dat het gaat om vreemdelingen als bedoeld in art. 3.1a lid 1 aanhef en onder a tot en met e van het Vreemdelingenbesluit 2000. Deze overgangsperiode kan op grond van het besluit steeds met een periode van maximaal drie maanden worden verlengd. Omdat de uitgifte van de documenten vanwege de grote instroom van ontheemden uit Oekraïne nog niet is voltooid, wordt van de mogelijkheid tot verlenging gebruik gemaakt door de overgangsperiode te verlengen tot en met 31 augustus 2022.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2022.

Bron: Min. SZW 24-05-2022