Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

feb. 20, 2024

Versobering 30%-regeling heeft negatief effect op vestigingsklimaat

De afschaffing van de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting en de versobering van de 30%-regeling hebben een negatief effect op het ondernemings- en vestigingsklimaat. Dit schrijft minister Adriaansens in antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Werkgevers: bedrijven verplaatsen nieuwe investeringen naar het buitenland’.


De minister herkent de geluiden van ondernemers dat onduidelijk, wisselend beleid onzekerheid brengt voor ondernemers. Ondernemers maken zich bijvoorbeeld zorgen over enkele maatregelen die per amendement op het Belastingplan 2024 zijn ingevoerd. De afschaffing van de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting en de versobering van de 30%-regeling hebben een negatief effect op het ondernemings- en vestigingsklimaat en kwamen voor bedrijven bovendien onverwacht. De recente amendementen op het Belastingplan 2024 liepen vooruit op analyses en gingen daarmee ten koste van voorspelbaar fiscaal beleid.

Stikstofproblematiek De stikstofproblematiek heeft wezenlijke gevolgen voor het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat. De impact op de economie en samenleving (ook op verduurzaming) zal op middellange termijn daadwerkelijk voelbaar zijn. Het laat zich volgens het CPB alleen lastig kwantificeren. Wel zegt de minister een onderzoek toe om de belangrijkste economische gevolgen van de stikstofproblematiek objectief in kaart te brengen.

R&D Via het Nationaal Groeifonds heeft het kabinet € 20 miljard beschikbaar gesteld om te investeren in het duurzaam verdienvermogen van Nederland. De minister wijst erop dat België en Duitsland, maar bijvoorbeeld ook Denemarken en Zweden, al jaren meer investeren dan Nederland in R&D en dat verschil neemt toe. Het kabinet heeft in diversie beleidsbrieven, zoals de innovatiebrief, industriebrief en de Nationale Technologiestrategie het doel gesteld dat Nederland tenminste 3% van het bbp uit moet geven aan R&D in 2030. Deze gerichte investeringen, in combinatie met voorwaardenscheppend beleid zoals een hoge kwaliteit onderwijs, voldoende buitenlands talent, moderne infrastructuur en stabiele fiscale regelingen, stellen ons verdienvermogen veilig.

Arbeidsmarkt Het kabinet ziet arbeidsmigratie van buiten de EU, met uitzondering van kennismigratie, primair als sluitstuk voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil de instroom van buitenlandse studenten beter kunnen beheersen en de positie van het Nederlands als onderwijstaal behouden en versterken. De minister van OCW werkt in dit kader aan het wetsvoorstel internationalisering in balans. Vanuit economisch perspectief blijft het echter van belang internationaal talent, met name voor de tekortsector techniek en ICT, aan Nederland te kunnen blijven binden. Volgens de Nationale Peiling Ondernemersklimaat 2024 is het ondernemingsklimaat in Nederland het afgelopen jaar op veel fronten verder verslechterd. Bijna de helft (44%) van de ondernemers vindt Nederland geen aantrekkelijk land om in te ondernemen en bijna 20% overweegt een vertrek uit ons land.

Bron: Min. EZK 14-02-2024.