Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 19, 2023

Versoepelingen voor aanvragen subsidies Brexit

De Tijdelijke regeling subsidie gemaakte kosten Brexit Adjustment Reserve en de Tijdelijke regeling subsidie ondernemingen Brexit Adjustment Reserve bevatten een aantal knelpunten. Op 15 januari 2023 is een wijzigingsregeling uitgebracht die een aantal knelpunten in de uitvoering wegneemt.


Vanaf 1 november 2022 zijn de Tijdelijke regeling subsidie gemaakte kosten Brexit Adjustment Reserve en de Tijdelijk regeling subsidie ondernemingen Brexit Adjustment Reserve opengesteld. Deze twee subsidieregelingen voor gemaakte en nog te maken kosten door de Brexit, zijn voor ondernemingen die bestaande economische belangen hebben in het VK en financieel getroffen zijn door het uittreden van het VK uit de Europese Unie. De middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld zijn afkomstig van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). De BAR dient ter ondersteuning van de lidstaten, regio’s en sectoren die het hardst geraakt worden door het uittreden van het VK uit de EU.

Verlenging termijn openstelling en subsidievaststelling Deze wijzigingsregeling verlengt de openstellingstermijn en de termijn voor het indienen van een aanvraag voor subsidievaststelling voor in de Tijdelijke regeling subsidie ondernemingen Brexit Adjustment Reserve opgenomen subsidiemodules. Verschillende brancheorganisaties hebben aangegeven dat de regeling onbekend is of onduidelijk is of ondernemingen in aanmerking komen voor subsidies en voor welke subsidiemogelijkheden. Door de verlenging van de openstellingstermijn krijgen ondernemingen meer tijd om een aanvraag voor de regeling voor te bereiden. Naast de verlenging van de openstellingstermijn, zijn ook de termijnen voor het indienen van een aanvraag tot subsidievaststelling verlengd. De aanvraag voor tegemoetkoming van nog te maken kosten is op 13 januari 2023 gesloten. De subsidie voor al gemaakte kosten moet voor 31 maart 2023 worden aangevraagd.

Vermindering over te leggen informatie In beide subsidieregelingen is opgenomen dat aanvragers bepaalde gegevens moeten aanleveren die nodig zijn om een aanvraag te kunnen beoordelen. Met de wijzigingsregeling komen enkele van deze informatieverplichtingen te vervallen die in bepaalde gevallen ten overvloede zijn opgenomen in de subsidieregelingen.
De regeling is op 18 januari 2023 in werking getreden en werkt terug tot 1 november 2022.

Bron: Min. EZK 15-01-2023, nr. WJZ/25627465