Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 25, 2022

Verwachte wijzigingen in de loonheffingen op Prinsjesdag 2022

Mogelijk zijn diverse maatregelen in het pakket Belastingplan 2023 van belang voor werkgevers. Deze maatregelen, waaronder een paar die zien op het gebruikelijk loon, komen hier beknopt aan de orde.


Hoger gebruikelijk loonEen bv moet het fiscale loon van haar dga in beginsel stellen op een bepaald minimumbedrag, het zogeheten gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon is minimaal het hoogste van drie bedragen. Een vast bedrag van € 48.000 (bedrag 2022), het loon van de meestverdienende gewone werknemer in het bedrijf of 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het gebruikelijk loon kan worden verlaagd als de bv aannemelijk maakt dat dit loon meer bedraagt dan 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het Belastingplan 2022 bevat een voorstel om deze zogenoemde doelmatigheidsmarge van 25% te verlagen naar 15%. Dat betekent dat voor veel bv’s het belastbare loon van hun dga’s zal gaan stijgen.

Vervallen regeling gebruikelijk loon innovatieve start-upsVoor innovatieve start-ups geldt een versoepeling in de gebruikelijkloonregeling. Zij mogen het gebruikelijk loon stellen op het wettelijk minimumloon. Deze regeling dreigde in 2022 al te vervallen, maar is nog een jaar verlengd. Als de uitkomsten van de evaluatie over deze regeling negatief zijn, wil het kabinet deze regeling per 1 januari 2023 afschaffen.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoedingIn het Belastingplan 2023 vindt mogelijk een verhoging plaats van de onbelaste reiskostenvergoeding. De exacte verhoging is nog onbekend op moment van schrijven nog onbekend. Op basis van het gereserveerde bedrag zou een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding van 1 à 1,5 eurocent per 2023 mogelijk moeten zijn

Beperking van 30%-regelingOnder de huidige wet- en regelgeving kunnen werknemers uit het buitenland die in Nederland komen werken onder voorwaarden profiteren van de 30%-regeling. Dat betekent dat zij maximaal de aangewezen schoolgelden plus 30% van hun loon mogen ontvangen als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten. In het Belastingplan 2023 zal de regeling worden gemaximeerd op de Balkenendenorm (€ 216.000 in 2022). Door een overgangsregeling zal er wel een ingroeipad komen van drie jaar.

Bron: MvF 03-06-2022