Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 05, 2023

Vorig jaar bijna 7 ton CO2 bespaard door groenverklaringen

Dankzij groenverklaringen via groene banken en -fondsen zorgen ondernemers voor een milieuwinst op verschillende vlakken. Zo is de uitstoot van bijna 700.000 CO2 en ruim 300.000 NOx voorkomen. Dat is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van ongeveer 200.000 benzineauto’s.


In 2022 is voor een bedrag van bijna € 1,8 miljard aan duurzame, innovatieve investeringen een groenverklaring afgeven. Groenbanken en -fondsen kunnen met de groenverklaring projecten van ondernemers onder gunstige voorwaarden financieren.

Met name de stijging bij projecten in duurzame mobiliteit is groot. De mogelijkheden om groenverklaringen voor elektrisch vervoer aan te vragen zijn voor groene banken en -fondsen in 2022 aanzienlijk uitgebreid. Hoewel de aantallen nog klein zijn, zijn er groenverklaringen afgegeven voor elektrische bestelbussen, trucks en verschillende elektrische werktuigen.

Meeste groenverklaringen voor duurzame energie en bouw Duurzame energie en duurzaam bouwen zijn zowel in het aantal groenverklaringen als het aantal investeringen van ondernemers nog steeds de grootste projectcategorieën. Van de 1.582 projecten in totaal zijn de meeste groenverklaringen afgegeven voor investeringen in zonne- en windenergie en nieuwbouw van energiezuinige woningen en utiliteitsgebouwen. En met de vernieuwde regeling investeerden groenbanken en -fondsen meer in duurzame energie opslaan.
Daarnaast bestaan er verschillende mogelijkheden binnen de projectcategorieën natuur, landbouw, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Vernieuwde groenverklaring Vanaf 1 juni 2022 is de regeling groenprojecten vernieuwd, waarbij veel nieuwe projectcategorieën zijn toegevoegd. Van bestaande categorieën van investeringen zijn de eisen waar nodig en mogelijk aangepast.
De vernieuwing maakte het mogelijk om voor meer opties investeringen te ontvangen. Onder andere voor projecten in de circulaire economie, hernieuwbare energie en kringlooplandbouw. Nieuwe categorieën betekenen dat er groene projecten worden gesteund waar dat eerder niet mogelijk was.

Strengere eisen Aan de andere kant ziet RVO dat strengere eisen, voor bijvoorbeeld zonnepanelen en duurzame gebouwen, ervoor zorgen dat het volume van de regeling kleiner is dan in voorgaande jaren. Met de vernieuwing wil men de investeringen in innovatieve, duurzame projecten van ondernemers beter mogelijk maken.
Meer informatie over de regeling groenprojecten en groenverklaringen is te vinden via https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/regeling-groenprojecten.

Bron: RVO 28-06-2023