Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 26, 2023

Vraag op tijd eHerkenning aan

Een onderneming is zelf eindverantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de upgrade van eHerkenning als dit nodig is om een geldige aanvraag te kunnen doen.


Een VOF meldt op 26 augustus 2021 bij RVO dat zij TVL-subsidie voor het tweede kwartaal 2021 wil aanvragen. Daar het aanvraagtijdvak liep van 25 juni 2021 tot 20 augustus 2021, wordt de aanvraag afgewezen om dat die te laat is ingediend. Tegen deze afwijzing gaat de VOF in beroep.

Bij het College voor Beroep en het Bedrijfsleven geeft de VOF aan dat zij op 15 augustus 2021 een aanvraag wilde indienen. Voor het indienen van de aanvraag voor het tweede kwartaal van 2021 had de VOF echter eHerkenning niveau 3 nodig, terwijl zij op dat moment beschikte over e-herkenning niveau 2+. Toen de VOF daar achter kwam, lukte het niet meer om de upgrade nog voor afloop van de aanvraagperiode te regelen. De upgrade is door provider pas op 24 augustus 2021 verwerkt. De VOF vindt dat dit haar niet te verwijten valt. Als zij geen upgrade voor eHerkenning had hoeven regelen, dan was de aanvraag gewoon op tijd geweest. Had de VOF geweten dat de RVO de aanvraag als tijdig zou beschouwen als zij al tijdens de aanvraagperiode had gebeld, dan had zij dat zeker gedaan.

Terechte afwijzing aanvraag Volgens de minister van Economische Zaken is de aanvraag terecht afgewezen. Op de website van de RVO over TVL voor het tweede kwartaal van 2021 staat duidelijk vermeld dat eHerkenningsniveau niveau 3 is vereist. De VOF is zelf eindverantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de upgrade naar niveau 3. De VOF wist vóór het verstrijken van de aanvraagtermijn, in ieder geval op 15 augustus 2021, dat zij niet over de juiste eHerkenning beschikte om de aanvraag te kunnen doen. Dat de upgrade door de provider pas na het verstrijken van de termijn is uitgevoerd komt voor rekening en risico van de VOF.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de afwijzing terecht is. De VOF is er zelf verantwoordelijk voor dat zij beschikt over de middelen die nodig zijn om een geldige aanvraag te kunnen doen. Op de website van de RVO was duidelijk terug te vinden dat eHerkenning niveau 3 nodig was om de TVL-aanvraag voor het tweede kwartaal van 2021 te doen. De VOF had op tijd moeten controleren of haar eHerkenning account het vereiste niveau had. Dat de upgrade door de provider niet meer op tijd kon worden uitgevoerd komt voor rekening en risico van de VOF. Op het moment dat duidelijk werd dat de upgrade niet meer op tijd zou komen, had de VOF in ieder geval nog binnen de aanvraagperiode contact op moeten nemen met de RVO.

Bron: CBB 10-10-2023.