Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

nov. 10, 2021

Waarde grond in box 3 kan negatief zijn

Volgens Rechtbank Noord-Nederland kan een perceel grond in box 3 een negatieve waarde hebben.
Een man is eigenaar van een perceel braakliggende, vervuilde grond. Hij rekent dit perceel tot zijn ondernemingsvermogen. De man staakt in 2011 zijn onderneming, waarop het vervuilde perceel naar zijn privévermogen overgaat. De voormalige ondernemer kent geen waarde toe aan het perceel. In 2013 ontvangt hij een offerte voor het saneren van het perceel van een sloopbedrijf. Het sloopbedrijf vraagt een vergoeding van € 6,3 miljoen. In gesaneerde staat bedraagt de waarde van het perceel van € 210.000. De man wil de saneringskosten aftrekken van de waarde van het perceel. Het perceel krijgt daardoor een negatieve waarde. Maar de inspecteur gaat daar niet mee akkoord. Het geschil belandt vervolgens voor de rechtbank.
De rechtbank constateert dat de Wet inkomstenbelasting 2001 het antwoord schuldig blijft op de vraag of een bezitting in box 3 een negatieve waarde kan hebben. Maar in het verleden heeft Advocaat-generaal (A-G) Wattel in een conclusie gesteld dat de wetssystematiek een negatieve waarde niet uitsluit. De rechtbank gaat hierin mee. Daarbij redeneert de rechter dat de man een bedrag aan de koper zou moeten betalen als hij het perceel in zijn huidige staat verkoopt. Daarnaast vindt de rechtbank het aannemelijk dat de negatieve invloed van de bodemvervuiling op de waarde in het economisch verkeer van het perceel minstens € 625.000 is. Een potentiële koper zal immers rekening moeten houden met de omstandigheid dat de grond vervuild is. Ook zou de overheid hem in de toekomst misschien verplichten om de grond te saneren. Ten slotte is de grond in huidige staat voor zeer beperkte doeleinden geschikt.
Bron: Rb. Noord-Nederland 20-10-2021