Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 02, 2020

Weinig fouten bij pensioenuitkeringen

Uit onderzoek naar de administratie van pensioenfondsen blijkt dat er geen sprake is van veel en grote fouten bij het berekenen van pensioenuitkeringen. In veel gevallen was een klacht gebaseerd op verkeerd geïnterpreteerde of onduidelijke informatie. Wel moet de afhandeling van vragen van deelnemers beter.
Aanleiding voor het onderzoek waren mediaberichten over fouten bij de berekening van pensioenuitkeringen, herstelacties van pensioenuitvoerders en klachten van deelnemers.
Pensioenen worden gedurende decennia geadministreerd. Na wetswijzigingen of nieuwe afspraken tussen vakbonden en werkgevers, veranderen de regelingen vaak. Ook is het pensioenfonds veelal afhankelijk van data die wordt aangeleverd door andere partijen. Dat maakt de focus op een goede administratie cruciaal voor een goede pensioenuitvoering. De Pensioenfederatie werkt samen met de pensioenfondsen aan verdere verbetering.
Dat vragen van deelnemers die twijfelen aan de juistheid van hun pensioen niet altijd naar tevredenheid worden beantwoord, is ook een conclusie van de onderzoekers: 'de pensioenmaterie is kennelijk te complex of de wijze van communiceren is niet goed afgestemd op de doelgroep.' Vragen worden soms verward met klachten. Ook de Ombudsman Pensioenen wijst daar in het jaarverslag 2019 op. De Pensioenfederatie kijkt hoe zij deelnemers met vragen en/of klachten nog beter van dienst kan zijn.
Bron: Pensioenfederatie.nl, 26-6-2020