Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 15, 2020

Werkgeversorganisaties: ‘Meer investeren in medewerkers’

Het arbeidsvoorwaardenoverleg zit komend jaar bekneld tussen enerzijds uitdagende en onzekere economische omstandigheden en anderzijds aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in Waardevol werkgeven, hun Arbeidsvoorwaardennota 2020 met concrete tips voor werkgevers voor het arbeidsvoorwaardenoverleg van dit jaar.
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de economische omstandigheden en de steeds veeleisender consument moeten ondernemingen meer dan ooit wendbaar kunnen zijn, innovatief zijn en de productiviteit verhogen. Zo beveelt de nota werkgevers aan om met vakbonden te onderzoeken welke cao-afspraken groei van de productiviteit belemmeren en hoe cao’s meer ruimte kunnen bieden aan bijvoorbeeld interne flexibiliteit binnen het bedrijf.
Daarnaast moet er volgens de ondernemersorganisaties meer oog zijn voor de ontwikkeling van werknemers en voor een goede werk-privébalans. Door voor alle leeftijdsgroepen in te zetten op ontwikkeling en opleiding kunnen mensen langer, plezieriger en gezonder werken. Ook helpt een aantrekkelijk (secundair) arbeidsvoorwaardenpakket in deze tijd van krapte mensen binnen te halen en te houden. Juist hier zijn in veel organisaties nog stappen te maken om snel winst te kunnen boeken. Zo pleiten de werkgevers voor het uitbouwen van ontwikkelbudgetten. Goed maatwerk op de werkvloer moet zorgen dat de werk-privé- en zorgbalans verbetert.
Veel aandacht is er in de Arbeidsvoorwaardennota 2020 voor gelijke behandeling. Veel werkgevers hebben dit thema met succes bij de kop gepakt, maar er bestaan nog altijd verschillen. Goede afspraken in cao’s kunnen helpen hier verandering in te brengen. Ook kunnen de verschillen tussen alle werkenden binnen een bedrijf (inhuur, zelfstandigen, vaste krachten) worden weggenomen door afspraken te maken over gelijke toegang tot scholing en dergelijke.
De werkgevers pleiten voor meer resultaatafhankelijke beloning, zodat de beloning meer kan ‘mee-ademen’ met de conjunctuur en de bedrijfsspecifieke situatie. Door de beloning ook meer te koppelen aan de wijze waarop werknemers investeren in hun ontwikkeling komt de toekomst van de werknemer verder centraal te staan.
Bron: AWVN 15-01-2020