Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mei 16, 2024

Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis ter consultatie

Het ministerie van SZW is een internetconsultatie gestart over het Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis.


In crisissituaties zoals oorlogen, pandemieën of overstromingen wil het kabinet voorkomen dat werkgevers in de problemen komen en werknemers hun baan verliezen. In dit soort onvoorzienbare situaties die buiten het ondernemersrisico vallen en waarin tijdelijk minder gewerkt kan worden, kunnen bedrijven daarom gebruikmaken van instrumenten uit het Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc). Het wetsvoorstel is onderdeel van het bredere pakket met hervormingen voor de arbeidsmarkt.

In crisissituaties waarin er over een periode van twee maanden gemiddeld tenminste 20% minder werk is, kunnen bedrijven voor maximaal zes maanden aanspraak maken op de instrumenten uit de Wpc. Ze kunnen dan kiezen voor herplaatsing, verminderde loondoorbetaling met loonsubsidie of een combinatie van die twee.

Herplaatsing Bij herplaatsing kan een bedrijf tijdelijk eenzijdig de werkzaamheden van personeel wijzigen, door hun werknemers in een andere functie te laten werken. Dit zodat medewerkers zoveel mogelijk kunnen blijven doorwerken. Werkgevers moeten hun personeel dan wel 100% blijven doorbetalen.

Verminderde loondoorbetaling Werkgevers hebben ook de optie om hun werknemers 10% minder loon te betalen over de uren die door de crisis niet gewerkt kunnen worden. Als een werkgever hiervoor kiest, kan hij loonsubsidie aanvragen bij UWV. Hij krijgt dan 65% van de loonkosten over de niet-gewerkte uren.
Een combinatie van herplaatsing en werknemers gedeeltelijk minder laten werken, waarbij voor de niet-gewerkte uren minder loon betaald wordt, is ook mogelijk.

Opvolger Wtv en NOW Tijdens de pandemie bleek de regeling Werktijdverkorting (Wtv) niet bestand tegen de grote hoeveelheid aanvragen en werd in korte tijd de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opgetuigd. Op basis van de lessen uit de coronacrisis is in overleg met het werkgevers- en werknemersorganisaties een completere regeling uitgewerkt in de vorm van de Wpc.

De internetconsultatie staat open tot en met 25 juni 2024 (https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelpersoneelsbehoudbijcrisis/b1).

Bron: Min. SZW, 14-05-2024.