Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

dec. 17, 2019

Aanpassing regeling onwerkbaar weer

Per 1 januari 2020 wordt de regeling voor onwerkbaar weer aangepast. In iedere sector geldt vanaf die datum een uniforme wachttijd van twee dagen. Afwijking per cao is dan niet meer mogelijk.
Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 worden de sectorpremies en het sectorfonds afgeschaft. Tot die datum werden de WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer uit de sectorfondsen gefinancierd. In een Kamerbrief schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het vervallen van de sectorfondsen gevolgen heeft voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer. Het bepalen bij cao van de precieze voorwaarden waaronder aanspraak gemaakt kan worden op WW is dan niet langer logisch. Nu kent de ene cao een wachttijd van één dag, een andere weer twee weken. De verwachting is dat door de wijziging in de financiering van de WW op termijn alle sectoren zullen kiezen voor een wachttijd van nul dagen.
Na overleg met de sociale partners heeft de minister daarom besloten per 1 januari 2020 een wachttijd van twee dagen in te voeren. Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen zal een wachttijd van 19 dagen gelden. Na de wachtdagen geldt een uitzondering op de loondoorbetalingsplicht van de werkgever.
De wachttijd wordt ingevoerd door middel van de Regeling onwerkbaar weer. De eerder aangekondigde Calamiteitenregeling, waarmee de regeling onwerkbaar weer wordt samengevoegd met de werktijdverkortingsregeling, kan nog niet in werking treden in verband met capaciteitsproblemen bij het UWV.
Bron: Min SZW 13-12-2019, 2019-0000180890