Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

apr. 17, 2024

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2% per 1 juli niet door. De reguliere indexering van het minimumloon gaat wel door.


De Tweede Kamer heeft in oktober een amendement aangenomen om het wettelijk minimumloon extra te verhogen. Hiervoor was een spoedwet nodig. De Eerste Kamer heeft nu tegen deze spoedwet gestemd, waardoor de extra verhoging niet doorgaat. Zoals gebruikelijk wordt het minimumloon vanaf 1 juli wel regulier geïndexeerd, ofwel aangepast aan de groei van de cao-lonen. Daarom stijgt het minimumloon met 3,09%. Daarmee wordt het minimumloon per 1 juli € 13,68 per uur bruto. Dit werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Aandeleninkoop Er is ook een motie aangenomen door de Eerste Kamer om een aantal belastingverhogingen die bedoeld waren ter dekking van de extra verhoging van het minimumloon terug te draaien. In het amendement is voorgesteld de verhoging van het minimumloon te bekostigen door:

  • het belasten van de inkoop van eigen aandelen gelijk aan de belasting op het uitkeren van dividend, met een opbrengst van € 1,2 miljard;

  • een taakstellende verhoging van de bankenbelasting met € 350 miljoen;

  • een verhoging van het (top)tarief in box 2 en box 3 met 2%, met een opbrengst van circa € 450 miljoen.

Op advies van staatssecretaris Van Rij is de motie aangepast en worden de maatregelen teruggedraaid tot de bekostiging van de verhoging van het minimumloon van € 820 miljoen.

Bron: Eerste Kamer 16-04-2024.