Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 25, 2017

Gecrashte computer ligt in risicosfeer ondernemer

Een ondernemer die niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan kan zich niet beroepen op overmacht vanwege een gecrashte computer. De rechtbank acht omkering en verzwaring van de bewijslast gerechtvaardigd.
De inspecteur heeft bij een ondernemer een boekenonderzoek ingesteld naar onder andere de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting. In verband met het boekenonderzoek verzoekt hij de ondernemer om de volledige administratie te overleggen die van belang is om de aangiften te beoordelen. Hieraan voldoet de ondernemer niet geheel. De computer, waarop alle bedrijfsadministratie stond, heeft zij niet overgelegd. De ondernemer stelde de computer niet te kunnen overleggen omdat deze gecrasht was. Een back-up was niet gemaakt en de computer was inmiddels weggegooid. De ondernemer beroept zich met betrekking tot het niet volledig overleggen van de administratie op overmacht.
Omdat niet adequaat op het informatieverzoek was gereageerd, en bepaalde primaire gegevens niet waren bewaard, nam de inspecteur daarop een informatiebeschikking. Hij legde vervolgens op basis van een redelijke schatting naheffingsaanslagen omzetbelasting en een vergrijpboete op. De ondernemer vond dit niet terecht. Zij betwist niet te hebben voldaan aan haar informatieplicht, omdat alle gegevens die nog wel beschikbaar waren, door haar zijn overgelegd. Rechtbank Noord-Holland gaat hier echter niet in mee. De rechtbank oordeelt dat – mede gelet op de ter zitting gegeven toelichting door de ondernemer – vaststaat dat alle primaire vastleggingen in de administratie van de ondernemer verloren zijn gegaan. Het beroep op overmacht faalt volgens de rechtbank aangezien het in de risicosfeer van de ondernemer ligt dat zij geen back-up heeft gemaakt van de gegevens op de harde schijf van de computer. Het standpunt dat de wel overgelegde gegevens zoveel bruikbare informatie bevatten dat de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast disproportioneel moet worden geacht, faalt eveneens volgens de rechtbank. De inspecteur heeft ter zitting onweersproken toegelicht dat gegevens waarmee de omzet kan worden teruggeleid tot de verrichte dienstverlening ontbreken. De rechtbank acht dan ook de omkering en verzwaring van de bewijslast gerechtvaardigd. De rechtbank beslist vervolgens dat er geen aanleiding is voor een correctie van de naheffingsaanslag. De informatiebeschikking blijft in stand.
Bron: Rb. Noord-Holland 15-09-2017