Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 07, 2022

Geen naheffing over verzwegen, wellicht vrijgestelde omzet

Zelfs als een ondernemer inkomen heeft verzwegen, mag de inspecteur pas btw naheffen als hij aannemelijk maakt dat het verzwegen inkomen is behaald met een btw-belaste activiteit.


Een man staat van 21 januari 2013 tot medio 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als ondernemer met een eenmanszaak. Volgens het uittreksel van het Handelsregister omvatten de activiteiten van de eenmanszaak een handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. In zijn aangifte IB/PVV 2015 geeft de man een inkomen uit werk en woning op van nihil. Zijn partner geeft een box 1-inkomen op van € 49.787. De man trekt in zijn aangiftes omzetbelasting over de jaren 2013, 2014 en 2015 wel voorbelasting af, maar draagt geen btw af. De Belastingdienst ontdekt tijdens een boekenonderzoek dat de man in verschillende jaren duizenden euro’s in contanten heeft gestort op privérekeningen. Zo bedraagt het totaal aan deze stortingen in 2015 € 37.495. Aan de hand van kengetallen van het Nibud constateert de fiscus dat de man omzet moet hebben verzwegen.
De inspecteur corrigeert daarom de aangifte IB/PVV 2015 en de aangiftes omzetbelasting over 2012–2015. Verder krijgt de man naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. Hij tekent beroep aan tegen deze naheffingsaanslagen. Voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt hij zijn hoge uitgaven te hebben gefinancierd met bankleningen, afgestorte casinowinsten en gokken onder vrienden. Hij is echter niet consistent over de bedragen die hij heeft gewonnen. In zijn beroepschrift stelt hij namelijk hij grote bedragen te hebben verloren. De rechtbank gelooft daarom niet dat de man een correcte aangifte heeft ingediend. Omkering van de bewijslast is het gevolg. Aangezien de schatting van de inspecteur redelijk is, laat de rechtbank de correctie in stand.
Maar de Belastingdienst bewijst niet dat de onbekende bron waaruit de verzwegen inkomsten zijn genoten, bestaat uit btw-belaste activiteiten. De rechtbank gelooft de bewering van de man dat zijn autohandel niet van de grond is gekomen. De verzwegen inkomsten kunnen dus niet afkomstig zijn uit de autohandel. Aangezien de onbekende bron een btw-vrijgestelde activiteit kan zijn, vernietigt de rechtbank de naheffingsaanslagen omzetbelasting.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 23-06-2022 (gepubl. 28-06-2022)