Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 03, 2017

Gespannen arbeidsmarkt voor werkgevers

Tweederde van de werkgevers heeft de afgelopen jaren de arbeidsmarkt zien verslechteren. Ze ondervinden problemen met het vinden van geschikt personeel of hebben moeite personeel vast te houden. Een en ander blijkt uit de arbeidsmarktenquête 2017 van werkgeversvereniging AWVN.
Uit de enquête komt naar voren dat 67% van de werkgever problemen heeft met het vinden van geschikt personeel. Voor 35% van de werkgevers is het steeds moeilijker om personeel vast te houden. Ook het ontslagrecht is voor veel werkgevers een probleem: 39% ondervindt grotere moeilijkheden bij het ontslaan van personeel.
De gegroeide problemen hangen zowel samen met de krappere arbeidsmarkt als met ingewikkelde wet- en regelgeving. De problemen die werkgevers ondervinden zijn groter dan gedacht. Niet alleen is de krapte ‘breder’ dan alleen ‘ambachtelijk opgeleiden’ – technici, programmeurs enz. – ook liggen de oplossingen niet voor de hand. Dat komt omdat veel oplossingen pas op langere termijn resultaat opleveren zoals het invoeren van duurzame inzetbaarheid, of rechtstreeks voortvloeien uit wet- en regelgeving, bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte.
Bron: AWVN 28-09-2017