Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

apr. 12, 2018

Hogere uitstroom WGA bij eigenrisicodragers

Er is geen verschil in het instroompercentage in de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) tussen werknemers van werkgevers die publiek verzekerd zijn en eigenrisicodragers. Wel zijn er verschillen bij de uitstroom: bij werknemers van eigenrisicodragers is de uitstroom iets hoger.
In een recent Kennisverslag van het UWV wordt een vergelijking gemaakt tussen publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers voor de WGA. De belangrijkste bevinding van het Kennisverslag is dat er geen verschil is tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers bij de instroom. Een dergelijk verschil is er wel als naar bedrijfsgrootte wordt gekeken. Het WGA-instroompercentage is het hoogst bij grote bedrijven en het laagst bij kleine bedrijven. Maar ook als rekening wordt gehouden met het feit dat grote bedrijven vaker eigenrisicodrager zijn, is er geen opvallend verschil tussen eigenrisicodragers en publiekverzekerden.
Er is wel een verschil in de uitstroom uit de WGA tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers. Werknemers van eigenrisicodragers stromen structureel iets meer uit vanwege herstel en stromen vaker door naar de IVA (Inkomensverzekering volledig arbeidsongeschikten). Van de werknemers van eigenrisicodragers die in 2008 in de WGA instroomden was eind 2017 19% uitgestroomd vanwege herstel, bij de publiek verzekerde werkgevers is dit 16%.
Uit het Kennisverslag blijkt dat dat eigen risico dragen vooral loont via het bevorderen van de uitstroom. Bij de instroompreventie is er weinig ruimte voor verbetering. De loondoorbetalingsverplichting en de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter zorgen al voor een sterke prikkel om de instroom te beperken en deze prikkels zijn voor eigenrisicodragers en publiek verzekerde werkgevers gelijk.
Bron: UWV 5-04-2018