Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 22, 2019

Industrie koploper bij gebruik robots

In 2018 gebruikte 7% van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen. Andere relatief nieuwe ICT-toepassingen als cloud-computing en 3D-printing hebben eveneens hun weg gevonden in het Nederlandse bedrijfsleven.
De cijfers komen uit een enquête van CBS onder bedrijven met tien of meer werkzame personen. Niet alle bedrijfstakken behoren tot de onderzoekspopulatie; de landbouw valt hier bijvoorbeeld niet onder.
In de industrie zette 29% van de bedrijven een industriële of service robot in. Ook researchinstellingen gebruikten relatief vaak robots (13%). In andere bedrijfstakken zoals in de onroerend goed branche, horeca en ICT-gerelateerde bedrijfstakken werd maar zeer beperkt gebruikgemaakt van robots in het bedrijfsproces.
In de industrie, de bedrijfstak waarin robots het meest werden ingezet, had de ingebruikname ervan vaak geen effect op het aantal banen. Desalniettemin hadden robots bij een kwart van de industriële bedrijven die robotica gebruikten gevolgen voor het aantal banen. Bij researchinstellingen (onderdeel van de bedrijfstak Advies en onderzoek) zorgde het gebruik van robots juist ervoor dat er meer banen bij kwamen dan er verdwenen. Robotica kwam het vaakst voor bij middelgrote bedrijven (18%). Bij de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen zette 4% een industriële of service robot in.
In 2018 maakte 49% van de bedrijven gebruik van de cloud. Twee jaar eerder gold dit voor 35% van de bedrijven. De meest gebruikte vormen van cloud-computing zijn database hosting en opslag van bestanden (als clouddienst). Beide clouddiensten werden in 2018 door 35% van de bedrijven gebruikt. Het gebruik van rekenkracht voor software van het bedrijf in de cloud kwam het minst vaak voor. Grotere bedrijven maken verhoudingsgewijs vaker gebruik van de cloud (78%) dan kleinere bedrijven (46%). Koplopers in cloudgebruik zijn bedrijven in de bedrijfstak informatie en communicatie.
In 2017 werd door 5% van de bedrijven gebruikgemaakt van 3D-printen. 1 op de 5 researchinstellingen gebruikte 3D-printing. Ook bij bedrijven in de industrie werd relatief veel aan 3D-printing gedaan (11%). Bij grote bedrijven(meer dan 500 werkzame personen) maakte 1 op de 10 bedrijven gebruik van een 3D-printer, terwijl dit 3% bedroeg bij kleinere bedrijven (10 tot 20 werkzame personen). 3D-printing werd vooral gebruikt voor het maken van prototypes of modellen. Voor 17% van alle researchinstellingen was dit de reden om gebruik te maken van een 3D-printer.
Bron: CBS 18-10-2019