Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

feb. 22, 2022

Internetconsultatie afschermen bezoekadressen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een internetconsultatie gestart over een wijziging van het Handelsregisterbesluit. Het gaat om het op verzoek afschermen van bezoekadressen van een onderneming of handelspersoon.
Sinds 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel het woonadres van ondernemers en bestuurders af in het Handelsregister. Met de nieuwe regeling wordt het mogelijk om het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister af te schermen. Dit is aan de orde als er sprake is van een dreiging en het in verband daarmee niet wenselijk is dat het adres voor iedereen in te zien is.
Voorgesteld wordt dat een in het Handelsregister opgenomen bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon kan worden afgeschermd als dat nodig is voor de veiligheid van een of meer personen. Dat geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is. De verzoeker moet onderbouwen dat afscherming echt nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door te laten zien dat er aangifte is gedaan van bedreiging.
Daarnaast wordt geregeld dat mensen die door hun beroep blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, zoals bijvoorbeeld journalisten, ook preventief hun bezoekadres in het Handelsregister kunnen laten afschermen. Voor die afscherming moet het dan wel gaan om een adres dat tevens woonadres is en de betreffende onderneming mag geen kapitaalvennootschap (bv of nv) zijn. De regels voor preventieve afscherming zijn strenger, omdat er niet een vaststaande dreiging is om de vermindering van transparantie mee te rechtvaardigen. Voor de preventieve afscherming moeten beroepsorganisaties afspraken maken met de KVK over de beroepsgerelateerde afschermingscriteria. Op deze wijze vervullen de beroepsorganisaties een rol in het beoordelen van de verzoeken.
Voor beide regelingen geldt dat afscherming dan wel zinvol moet zijn. Dat betekent dat het af te schermen adres niet op allerlei plekken vindbaar mag zijn. De internetconsultatie staat open tot 21 maart 2022.
Bron: Min. EZK 21-02-2022