Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

feb. 17, 2022

Internetconsultatie knellende wetten en regels

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is, op verzoek van de Tweede Kamer, een internetconsultatie gestart over de negatieve effecten van wetten en regels op mensen. Deze inventarisatie wil men gebruiken om de wetten en regels te verbeteren.
De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd een uitgebreide inventarisatie te maken van terreinen waarop wetgeving hardvochtig uitpakt voor mensen en voorstellen te doen om hardheidsclausules in die wetten op te nemen. De diverse departementen inventariseren samen met uitvoeringsinstanties en gemeenten welke wet- en regelgeving mogelijk hardvochtig uitpakt voor burgers. Ook de Nationale Ombudsman wordt bij deze inventarisatie betrokken. De inventarisatie heeft als doelstelling om meer menselijke maat in wet- en regelgeving te brengen en bij de toepassing daarvan te bevorderen en te voorkomen dat burgers in de knel komen.
Via deze consultatie kan iedereen wetten en regels doorgeven die als onbedoeld gevolg hebben dat mensen buitensporig in de knel komen.
De consultatie staat open tot 8 maart 2022.
Bron: Min. BZK 08-02-2022, internetconsultatie knellende wetten en regels